Spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om Opus Dei.

Om Opus Dei

Hvad er Opus Dei?

Opus Dei - Guds verk på latin - er en institution inden for den Katolska kyrkan, en så kaldet personalprelatur, som har som sit mål at udføre Kyrkans evangelisationsuppdrag. Konkret betyder det, att man vill sprida medvetandet om att vi alla är kallade till helighet och att det vanliga arbetet som var och en utfört har ett heliggörande värde. Opus Dei grundades af den hellige Josemaría Escrivá den 2. oktober 1928.

Hvad er Personalprælaturer?

Personalprælaturer er kirkelige jurisdiktioner oprettet af Det andet Vatikankoncil og kanonisk lov. Personalprælaturer er nedsat til at kunne varetage bestemte specifikke pastoralaopgaver med stor fleksibilitet. De katolikker, der hører til personalprælaturerna, tilhører også det stift eller den lokale kirke, hvor de bor.

Hvad er det, der konkret kendetegner Opus Deis Personaleprælatur?

Opus Dei er en personalprælatur med international rækkevidde. Den består af en prelat, sit eget gejstlige og lægfolk (mænd og kvinder). De præster, der hører til prælaturet, kommer fra lægfolket. Lægfolk og præster arbejder organisk sammen i missionen for at tilskynde til viden om, at hellighed opnås midt i verden og især tilskynde mennesker til at stræbe efter hellighed midt i verden og især for at hellige arbejdet.

Hvad er hellighed?

At være hellig betyder at efterligne Jesus i alt: tanker, følelser, ord og handlinger. Det mest særpræg ved hellighed er kærlighed (at elske Gud frem for alt og næsten som sig selv). Kærlighed sætter sit præg på alle andre dyder og fuldender dem: ydmyghed, retfærdighed, flid, kyskhed, lydighed, glæde ... Dette er et mål, som alle døbt er kaldet til og kun opnås i himlen, efter at den kristne med Gud hjalp med at kæmpe hele sit liv.

Hvad vil det sige at helliga arbejdet?

Det betyder at arbejde i Kristi ånd: at arbejde godt, at gøre sit bedste i arbejdet, at følge lovens og retfærdighedens regler og at stræbe efter at elske Gud og tjene næsten. På denne måde bidrager man til at hellige verden indefra, og at evangeliet gennemsyrer alle aktiviteter, de mest geniale som de enkleste. For Gud er det vigtige ikke, at du har verdslig succes, men at du arbejder ud fra kærlighed.

Hvornår blev Opus Dei grundlagt?

Opus Dei blev grundlagt den 2. oktober 1928 i Madrid.

Hvem er det rettet mod?

Er Opus Dei lige så meget for mænd som for kvinder?

Mænd og kvinder har den samme værdighed i deres egenskab som Guds børn og er kaldet til at blive hellige gennem deres dåb. Kvinder og mænd, der tilhører Prelaturen, lever den samme ånd og udfører den samme slags apostoliske aktiviteter. De udøver alle ærlige erhverv og stræber på samme måde for at helliga deres arbejde og familieliv. Derudover har lægfolkene i Opus Dei, kvinder og mænd, samme ansvar med hensyn til prælaturets styre og uddannelsesaktiviteter.

Hvem kan blive medlem af Opus Dei?

Voksne katolikker, mænd og kvinder, på alle kulturelle niveauer, nationaliteter, social status og levestandard kan blive medlemmer, hvis de tror, ​​at Gud kalder dem til at tjene ham fuldt ud midt i verden og af egen fri vilje reagere i bekræfter dette kald. At blive medlem af Opus Dei betyder altid en forpligtelse af kærlighed som svar på Guds kald. Opus Dei tilhører i øjeblikket godt 85.000 mennesker.

Er det muligt for gifte at blive medlemmer af Opus Dei?

De fleste medlemmer af Prelaturet er gift og stræber efter at følge Jesus Kristus præcist under omstændighederne i deres daglige liv, under arbejdet i og uden for hjemmet, når de tager sig af deres familie, når de forsøger at beholde ægteskabelig kærlighed for evigt unge, når de kærligt modtager det antal børn, som Gud ønsker at give dem og opdrager dem med omsorg og formidler tro til dem gennem sit eksempel og sin kærlighed.

Hvordan bliver man medlem af Opus Dei?

Du bliver medlem ved at både det kommende medlem og prælaturet giver en formel forklaring. Medlemskab er baseret på ære og samvittighed, og er en livslang forpligtelse til at stræbe efter at blive hellig i Opus Deis ånd. Derfor er det en forudsætning, at du er myndig, og at du frivilligt træffer din beslutning efter moden og omhyggelig overvejelse. Det kræves også, at du er blevet behørigt informeret og gennemgået en passende forberedelsesperiode.

Hvordan forbereder man sig til medlemskab i Opus Dei?

Normalt indledes ansøgningen om medlemskab af en periode, hvor man løbende deltager i aktiviteter rettet mod åndelig uddannelse (retreats, lektioner, åndelig vejledning), hvilket gør, at man grundlæggende lærer Opus Dei at kende. Man opfordres også til regelmæssigt at deltage i de kristne andagtsøvelser, som medlemmer af Prelature påtager sig at øve i deres daglige liv. Det betyder ofte at modtage sakramenterne, bede, praktisere apostolater og stræbe efter at ydmygt og konstant stræbe efter at vokse i menneskelige dyder.

Er der medlemmer af Opus Dei, der lever i cølibat?

Udover præsterne lever nogle lægfolk - både mænd og kvinder - i cølibat. De vælger cølibat, som de betragter som en gave fra Gud, af apostoliske årsager. Dette vil give dem mulighed for at bruge mere tid på uddannelsesopgaver inden for Opus Dei. De fortsætter med at være almindelige lægfolk, deres faglige situation ændrer sig ikke, og de fastholder den samme position i Kirken og samfundet som før.

Kan sækulargejstlige tilhøre Opus Dei?

Sækulargejstlige der allerede er inkarneret i et bispedømme, tilhører muligvis ikke prælaturet, men kan tilhøre Det Hellige Kors' præstselskab. Denne selskab er uløseligt forbundet med prelaturen. Når de optages i Det Hellige Kors' præstedømme, påvirkes deres stiftstilhørsforhold ikke, men de fortsætter med at være en del af deres eget stifts præstedømme og adlyde deres egen biskop, ligesom før. De påtager sig, i Opus Deis ånd, at søge hellighed i udøvelsen af ​​deres præstelige embede. De stræber især efter at leve i dybt fællesskab med deres biskop og de øvrige præster i stiftet.

Kan kristne ikke-katolikker eller ikke-kristne blive medlemmer af prælaturet?

Kristne ikke-katolikker og personer, der tilhører andre religioner, må ikke blive medlemmer af prælaturet, men de kan blive medarbejdere. Medarbejderne beder for Opus Dei og deltager gennem deres arbejde og økonomiske bidrag i de almennyttige aktiviteter af efteruddannelse eller social karakter, som prælaturets medlemmer udfører over hele verden. Der er i øjeblikket medarbejdere i Opus Dei, som er ortodokse kristne, anglikanere, lutheranere og også jøder, muslimer, buddhister og folk, der ikke bekender sig til nogen religion.

Om dets aktiviteter

Har Opus Dei sin egen politiske, sociale eller religiøse lære?

Den eneste lære Opus Dei har og udbreder er Kirkens lære. Det særlige ved Opus Dei er kun dets bestræbelser på at sprede evangeliet til alle dele af samfundet ved at helliggøre arbejde. Inden for Opus Dei er der fuld frihed og pluralisme i alle politiske, kulturelle, økonomiske eller sociale spørgsmål, hvor kirken ikke har givet udtryk for sine egne holdninger.

Hvilken slags apostolisk aktivitet udfører Opus Dei?

Hovedapostolatet for medlemmerne af Opus Dei er, hvad de praktiserer i deres eget miljø uden at danne grupper. Deres apostolat er et naturligt og spontant udtryk for deres kristne identitet. Apostolatet forædler venskabets bånd: en god kristen stræber efter at være en god ven, oprigtig og loyal. Fordi de gerne vil være med til at løse problemer i deres omgivelser og hjælpe de mest trængte, driver medlemmer af Opus Dei sammen med mange andre personer efteruddannelse og sociale aktiviteter i form af folkeskoler, hospitaler, erhvervsskoler, universiteter ... Aktiviteterne kan være af meget forskellige arter, men de er altid kendetegnet ved det land og den kultur, de udøves i.

Arrangerer Opus Dei aktiviteter for unge?

Opus Deis centre tilbyder uddannelse til både studerende og unge professionelle, f.eks. undervisning i lære, åndelig vejledning, kulturmøder og deltagelse i solidaritetsprojekter. I de pædagogiske aktiviteter minder man f.eks. om betydningen af ​​studier og arbejde som en nødvendig betingelse for for alvor at kunne tjene samfundet og kirken, for at udbrede fred og glæde og for at opbygge en mere menneskelig og retfærdig verden, en verden mere præget af Kristi ånd.

Hvad er Opus Deis forhold til Kirkens øvrige institutioner?

Opus Dei prælatur, såvel som hvert af dets medlemmer, bestræber sig på at leve i fuldstændig fællesskab med paven, biskopperne, præsterne og alle kirkelige grupper. Opus Deis grundlægger sagde gentagne gange, at Opus Deis eneste funktion er at tjene Kirken, og at medlemmer af prælaturen skal bidrage til at styrke kirkens enhed.

Mere information

Hvor kan jeg få mere information om Opus Dei?

Prelaturen udgiver et officielt blad, Romana, som dækker alle dokumenter og meddelelser vedrørende Opus Deis aktiviteter. Du kan læse den på www.romana.org. Du kan også læse: - www.josemariaescriva.info (om Saint Josemaría) - www.escrivaworks.org (om hans skrifter) I de lande, hvor Opus Dei er aktiv, er der også et informationskontor, hvor journalister og andre, der arbejder i medierne kan henvende sig for information. Disse kontorers adresser findes under afsnittet "Pressekontoret" på denne hjemmeside.

Hvordan kan jeg komme i kontakt med enhver person eller center inden for Opus Dei?

Du kan skrive til adressen under overskriften "Kontakt" på denne hjemmeside. Du får svar med det samme.