Protokol til behandling af institutionelle klager til prælaturet

I tilfælde af alvorlige og rimelige klager af institutionel karakter, for at fremme forsoningsprocesser, har prælaturet en behandlingsprotokol, som på nuværende tidspunkt giver mulighed for følgende:

1) Klager vil blive behandlet i det land, som de faktiske omstændigheder vedrører

2) Hvor det er blevet fundet hensigtsmæssigt, har regionalvikaren oprettet et kontor for forsoning, der er kompetent til disse sager.

3) Klagen skal rettes til regionalvikaren för området, ved at kontakte koordinatoren via følgende e-mailadresse: vi_lytter.dk@opusdei.org