Tid til andre mennesker i Salta og i Chaco

Mere end 70 unge piger udnyttede deres ferie til at tage på en social arbejdslejr, der fandt sted dels i byen El Bordo (i provinsen Salta) og dels på øen El Cerrito (i provinsen Chaco); begge er områder med stor nød i det indre Argentina.

Prøve en anden slags ferie. Gentage en oplevelse man allerede har haft. Følge en venindes råd. Gøre noget for andre... Disse og andre motiver lå til grund for 70 unge pigers beslutning om at deltage i en social arbejdslejr som blev organiseret af ICED (Iniciativas de Capacitacion Integral para Emprendimientos de Desarrollo – Tiltag til en komplet træning af udviklingsaktiviteter) i månederne januar og februar med det formål at fremme et socialt engagement hos universitetsstuderende unge piger og piger fra niende-tiende klasser. Denne sommer (husk at det er sommer i januar og februar i Argentina) besluttede man at arbejde på øen El Cerrito i provinsen Chaco, og i El Bordo i provinsen Salta.

I høsttiden

Kvinder, der ruller tobaksblade i El Bordo, Salta.

Lejren i El Bordo fandt sted som i tidligere år under tobakshøsten. Det er en tid, der er specielt vanskelig for familierne, fordi størstedelen af mændene må tidligt af sted ud på markerne for at høste tobaksbladene, som kvinderne bagefter tager sig af at rulle.

På den måde ender de fleste af børnene med at være alene størstedelen af dagen, eller de går med deres forældre på arbejde. Med denne realitet for øje, havde man allerede fra starten af lejrene i El Bordo for fem år siden den grundlæggende ide at arbejde på at styrke familiesammenholdet og arbejde på at udrydde børnearbejdet.

Kvinderne havde deres børn med til kurserne.

I forbindelse med et tøjmarked talte man derfor med mødrene om familien, med de unge om følelser og kærlighed, og der blev organiseret lege for børnene.

Ifølge folk fra egnen er det nu en del af ”landskabet” på den tid af året at se den lille landsbys centrale plads fuld af børn der leger, og lange rækker af mødre der står og venter dels på at komme ind på markedet, dels på at deltage i undervisningsgrupperne. ”I kan slet ikke forestille jer alt det de gør hver gang de kommer”, var vidneudsagnet fra en kone fra stedet. ”For os er det en lejlighed til at tale med nogen, at føle sig hørt, at få et godt råd.”

Enhver giver lidt af hvad de selv har fået

Et foredrag om mund- og tandhygiejne på Øen El Cerrito.

Et af arbejdslejrenes formål er at give pigerne fra universiteterne mulighed for at ”give lidt tilbage” til samfundet, allerede på dette tidspunkt af deres studier, af det de selv har fået. I El Chaco er målet blevet rigeligt opfyldt.

De, der deltager i lejren på øen El Cerrito, befinder sig år efter år i et samfund med mange mangler, ikke blot materielle, men også tiltag til uddannelse og til at kunne vokse i menneskelig henseende. Takket være den kontakt som er kommet i stand med nogle lærere fra stedet, har man kunnet planlægge et kursus i erhvervsvejledning til næste år for at udvidde mulighederne hos de unge i området.

Denne gang var undervisningskuserne af stor varietet, og de tillod pigerne fra universiteterne at få nær kontakt til folk fra området. Kursernes temaer var: graviditet, amning og ernæring af børn i deres første leveår, ernæringsværdi og mund og tandhygiejne. Som i tidligere år blev kurserne også transmiteret på radioen.

”Jeg vil gerne være som en af dem”

Kurserne for mødrene og for de unge blev også sendt på den lokae radiostation.

Efter at have lyttet til mange smertelige historier blev vores hovedformål det ene: at vise dem et transcendentalt syn på livet, som lidt efter lidt vil kunne hjælpe dem til at overvinde og forandre alt det, der strider imod deres værdighed som Guds børn”, skrev en af deltagerne i lejren i Salta.

Med dette daglige mål for øje, er det ikke overraskende at mens ”det i begyndelsen var os der besøgte dem og tilbød dem muligheden for at være Gud nærmere gennem sakramenterne, blev det bagefter dem der opsøgte os og bad os om at komme tilbage næste år”, skrev en af pigerne.

Vi var overraskede over en lille piges reaktion, idet hun, da hun gik forbi kirken i El Bordo og så nogle af pigerne fra lejren, der på vej ud fra messen glade talte med nogle af de lokale folk, sagde til sin mor: ”Jeg vil gerne være som en af dem”, og hun bad om at blive døbt.