Ordination af 32 diakoner i året viet til præstegerningen.

Lørdag d. 7. november tildelte Biskop Javier Echevarría 32 medlemmer af Prælaturet Opus Dei diakonværdigheden. Ceremonien fandt sted i Sankt Eugenios Basilika i Rom.

Et foto fra begyndelsen af ceremonien med de personer der skulle ordineres

Foto serie fra ceremonien

Ved ceremonien ledsagede talrige familiemedlemmer og venner dem, der skulle indvies. Prælaten talte om den tjeneste de er kaldet til, og han opfordrede de tilstedeværende til at bede for præstekaldene ”med større vedholdenhed i dette år, der er viet til præstegerningen; for, sagde han, vi befinder os i en tid med en særlig nåde, og alle er vi kaldet til at medvirke aktivt.”

”Lad os på en særlig måde bede for disse vore brødre – foreslog Prælaten – for at de må blive tro tjenere i genløsningens mysterium, hvilket de i dag er kaldet til med en ny titel og med et nyt ansvar. Vi må sætte os for, at vor bøn omfatter alle kirkens tjenere, lige fra Paven til den allersidst ordinerede diakon, biskopperne og præsterne i hele verden.”

Mons. Echevarria huskede på den hellige præst fra Ars og sagde til de nye diakoner:” Selvom jeres gøremål er forskellige fra hans – er den hellige præst fra Ars altid en model på hellighed i udøvelsen af embedet. Benedikt XVI mindes, hvordan han på systematisk vis besøgte de syge og familierne; han organiserede folkeligt missionsarbejde og helgenfester; samlede penge ind og administrerede dem til velgørenhed og til missionsarbejdet; han udsmykkede kirken og satte billeder med hellige motiver op.”

Prælaten henviste også til et andet ”meget naturligt og nærliggende” forbillede, nemlig den hellige Josemaria Escrivá de Balaguer, som på fornem vis legemliggjorde det hellige embedes figur. Overvej blot endnu engang – ja lad os alle gøre det – alt hvad han lærte os og alle de mange detaljer i hans liv; på denne måde vil det lykkes os at blive mere trofaste tilhængere af den Guddommelige Mester.

De nye diakoner er:

Antonio Serrano Gotarredona (Spanien)

José Juan Sánchez González-Dans (Spanien)

Francisco Javier Pizarro Jimenez (Spanien)

Julio Alberto Lagos (Canada)

Fernando Ángel Cassol Zanchetta (Argentina)

Joan Fernández Capo (Spanien)

Pedro Matías Rivas (Panama)

Emilio Ángel Vázquez Gestal (Spanien)

Jordi Valentí Azcárate (Spanien)

Miguel de Castro Caldas Cabral (Portugal)

Cristián Sahli Lecaros (Chile)

José María Azevedo Moreira (Portugal)

Rodrigo Schablatura Antunes (Brasil)

Óscar Regojo Zapata (Spanien)

James Patrick Hurley (Irland)

Juan Miguel Rodríguez Llamas (Ecuador)

Fernando Armas Faris (Guatemala)

Elías Capapé González (Spanien)

Agustín Stevenazzi (Argentina)

Pedro López Martín (Spanien)

Luciano Guimarañes (Brasilien)

Anthony Griffin (Canada)

Antonio Alonso López (Spanien)

Juan Pablo Wong González (Mexico)

Rubén Herce Fernández (Spanien)

Arturo José Bellocq Montaño (Uruguay)

Álvaro Ignacio Palacios Díez (Chile)

Francisco Javier Yáñiz Fernández (Spanien)

Alberto Garnique de la Barrera (Peru)

Felipe de Jesús Álvarez Miranda (Mexico)

Mesomma Basil Isiekwe (Nigeria)

Jorge Federico Herrera Gabler (Chile)