Opus Dei, 30 år som personalprælatur

Opus Dei fylder 30 år fra det tidspunkt hvor Guds tjener Pave Johannes Paul II løftede det op til personalprælatur ved hjælp af den apostoliske lov ”Ut sit”.

Mons. Javier Echevarría.
For at informere om jubilæet, der finder sted fra d. 28. november 2007 til den samme dato 2008, er der lavet en ny sektion med nyheder, spørgsmål og dokumentation.

D. 28. november 1982, dvs. for 25 år siden, løftede Pave Johannes Paul II Opus Dei op til et personalprælatur. Opus Deis personalprælatur promoverer det kristne liv og kirkens evangeliseringsopgave, og er et komplement til sognenes egen fremskyndelse af de samme opgaver.

Med dette i erindringen bekræftede Pave Johannes Paul II i 2001 at ”det tilhørsforhold som de troende lægfolk har, både til deres egen kirke og til prælaturet, som de er medlemmer af, medvirker til at prælaturets specielle mission løber sammen med hver enkelt kirkes forpligtelse til at evangelisere, helt i overensstemmelse med hvad det II. Vatikankoncil havde forudset”.(Pave Johannes Paul II s tale, 17. marts, 2001).

Biskop Francesco Monterisi, sekretær i bispekommissionen (vatikanets juridiske instans under hvilken prælaturerne hører), bekræfter i et interview for nylig at ”personalprælaturets form er den mest hensigtsmæssige for Opus Dei, for at de, i overensstemmelse med den måde som det blev forstået på af den hellige Josemaria Escriva i lyset af hans dybe åndelighed, kan opfylde sin mission i kirken.” (Interview, 11. december,2006).

Mons. Javier Echevarría.

Biskop Monterisi fremhæver ligeledes at ”de apostoliske resultater af Opus Dei gør nytte i de sogne, hvor prælatures medlemmer bor: for eksempel er det utallige gange sket, at en af Opus Dei´s medlemmers personlige apostolat har resulteret i omvendelsen af en ven, en kollega eller en slægtning. Opus Dei´s lægfolks forpligtelse, deres arbejde med apostoliske og sociale aktiviteter ligesom også deres initiativer er en opmuntring for andre troende, og betyder en forøgelse i åndeligheden i det sogn.”

Idet Biskop Monterisi kommenterer erfaringerne fra de 25 år med Opus Deis tilstedeværelse i utallige sogne i hele verden, nævner han, at ”man kan bekræfte realiteten af et intenst apostolisk arbejde i fællesskab med sognebiskopperne.” Dette fællesskab – tilføjer han – ”konkretiseres på mange forskellige former og måder, men viljen, som Opus Dei´s prælatur har til at være i samklang med alle biskopper i de sogne, hvor de er aktive, er den samme. I den henseende, kan man til sidst sige, at personalprælaturet er med til at berige kirkens fællesskab.”

”Når du stimulerer – skrev Pave Benedicto XVI til Prælaten – ønskerne om personlig hellighed og apostolisk nidkærhed hos dine præster og lægfolk, vil du ikke kun se den flok vokse, som du har i din varetægt, men du giver også kirken en virkningsfuld hjælp i dens presserende evangelisering af det aktuelle samfund.”

I et pastoralbrev som Biskop Alvaro del Portillo, Opus De´is første prælat, skrev d. 28. november 1982, bekræfter han at Pavens handling betød et gode for hele kirken, ”for vi er kun bevæget af tjenerånden mod denne gode moder (dvs. kirken).”

Til dette ønske om at tjene kirken og til opgaven med at evangelisere, henviste Pave Benedict XVI også i de ord han sendte til den nuværende prælat Biskop Javier Echevarria i anledning af hans 50 års jubilæum for sin præsteordination: ”Når du stimulerer ønskerne om personlig hellighed og apostolisk nidkærhed hos dine præster og lægfolk, vil du ikke kun se den flok vokse, som du har i din varetægt, men du giver også kirken en virkningsfuld hjælp i dens presserende evangelisering af det aktuelle samfund.”

Blandt de mindehøjtideligheder der vil finde sted for de 25 år kan man pege på en studiedag organiseret af det Hellige Kors pavelige universitet (Rom) sat til d. 10. marts 2008, hvor adskillige teologer og kirkeretslærde foruden nogle kirkeautoriteter vil deltage.

På den anden side har Biskop Javier Echevarria ønsket at taknemligheden mod Gud vil få udtryk i bøn, hvorfor han har bekendtgjort et Maria år i prælaturet.

Med det formål at oplyse om dette jubilæum, er der blevet åbnet en ny sektion på Opus Dei´s webside. På den tilbydes nyheder, svar på de mest almindelige spørgsmål om denne juridiske form, og en varieret dokumentation.