I Rom er bispedømmets fase af saligkåringsprocessen for Biskop Alvaro del Portillo nu afsluttet.

D. 26. juni ledede cardinal Camillo Ruini i Lateran paladset det afsluttende møde for bispedømmets proces vedrørende Guds tjener Alvaro del Portillos liv og dyder.

Johannes Paul II og biskop Álvaro del Portillo.

Den samme dag fejrede kirken mindeliturgien for den hellige Josemaria, der var Opus Deis grundlægger.

Processen blev åbnet d. 5. marts 2004. Den nuværende Prælat for Opus Dei, Biskop Javier Echevarria, blev af saligkåringskongregationen anerkendt som kvalificeret til at indlede sin forgængers saligkåringsproces.

Imidlertid bad Biskop Echevarria cardinal Ruini om at udnævne en dommerkomité i Roms bispedømmes vikariat, som kunne tage imod hans eget vidneudsagn, samt udsagnene fra nogle andre vidner.

Yderligere vidner er blevet hørt af prælaturets dommerkomité i Rom og nogle af dommerkomiteerne i de bispedømmer, hvorfra disse vidner selv stammer.

Biskop Flavio Capucci, der er processens officielle ansøger, takkede vikariatets dommerkomité for det arbejde de har udført. Ved den lejlighed mindedes han også, hvordan Biskop Alvaro del Portillo, da den hellige Josemarias saligkåringsproces startede i 1978, og Paven var blevet bedt om at åbne grundlæggerens sag, insisterede på, at Opus Dei ikke ledte efter sin egen lovprisning, men derimod efter kirkens. ”Idag, sagde Cappuci, gør vi helhjertet disse ord til vore egne.”

Det næste skridt i processen sker, når Prælaturets dommerkommité afslutter deres møder vedrørende den proces de har ansøgt om. Med det materiale som begge dommerkommiteer har samlet sammen vil Ansøgeren så udarbejde dokumentet positio der er en biografi af Guds tjener Alvaro del Portillo og et studium af hvordan han levede de kristne dyder på heroisk vis.

Når tiden kommer vil Ansøgeren så sende dette dokument positio til saligkåringskongregationen for at det kan blive studeret og undersøgt.