Et spansk ægtepar på vej til at blive saligkåret

”Du er hendes vej til himlen; og du er hans”, sagde den hellige Josemaria til ægteparret. Tomás Álvira og Francisca Domínguez fulgte hans råd og fandt lykken i deres ægteskab i dagligdagen. Rafael Álvira, der er et af parrets børn, fortæller her lidt om sine forældres liv

Tomás og Paquita.

Intensiteten i et ægtepars forhold til Gud kan føre til at de bliver erklæret helgener.

Dette er tilfældet med det spanske ægtepar Tomás Álvira og Francisca Domínguez hvis ægteskabelige forening måske vil blive saligkåret og derefter kanoniseret af den katolske kirke.

Rafael Álvira, der er et af parrets otte børn, var i Mexico for at give en konference med titlen:” Mennesket og Gud i det enogtyvende århundredes samfund”, på præsteseminariet i Monterrey og på universitetet Centro Panamericano de Humanidades A.C.

”Johannes Paul II var den første pave, som bad om og organiserede at ægtefæller kunne blive saligkåret sammen, komenterede doktoren i filosofi.

”Han ønskede, at ligesom der er eksempler i historien på at ægtekvinder og ægtemænd er blevet kanoniseret særskilt, således skulle de også kunne blive kanoniseret sammen, hvis man inddrager helligheden i deres ægteskabelige liv.

I et interview efter en af sine konferencer, fortalte Rafael Álvira, at Madrid Sogn sidste onsdag i en bulletin havde offentliggjort åbningen af saligkåringsprocessen og kanoniseringen af hans forældre.

”De personer, som har gjort studier over mine forældres liv, tror at de ville kunne blive erklæret helgener, hvis de altså opfylder de forudgående forholdsregler, som kirken har markeret, samt godkendelsen fra den teologiske kommission der beskæftiger sig med deres dyder og mirakler.”

Ifølge Ralafel Álvira, der også er med i ledelsen af Navarrauniversitetet i Spanien, eksisterer der et register med navnene på tusinder af personer, som har bedt dette ægtepar om deres forbøn.

”Der er blevet trykt nogle bøger og noge bedekort som er vigtige i saligkåringssagen, så at folk kan bede ægteparret om forbøn eller mirakler, uden hvilke kirken ikke kanoniserer.”

Tomás Álvira var videnskabsmand og døde i 1992. Francisca var lærer og døde i 1994. Begge var supernumerarier i Opus Dei.

I slutningen af 2001, mens Johannes Paul II var pave, blev det første ægtepar, italienerne Maria Corsini og Luigi Beltrame Quattrocchi saligkåret.

I øjeblikket er man også ved at behandle saligkåringsprocessen af det franske ægtepar Marie-Zélie Guérin Martin og Louis Martin, der var forældre til den hellige Teresa af Jesusbarnet.

For at bede for Tomás og Paquita (som hun kaldes for) i deres proces mod helgenaltrene findes en bøn der er trykt på et kort med deres fotografi.

Daniel Santiago // El Norte (Mexico)