Den hellige Josemarías mindesdag 2019

Sankt Josemaría blev helgenkåret i 2002. Hans mindesdag fejres den 26. juni. På www.josemariaescriva.info kan man finde information om hans liv og om de bønhørelser, der tilskrives hans forbøn.

Det er midt blandt jordens mest materielle ting, at vi skal helliggøre os, ved at tjene Gud og alle mennesker.

Skt. Josemaría, Samtale med Josemaría Escrivá nr. 113.

For at højtideligholde mindesdagen vil der blive fejret en højtidelig messe i København d. 25. juni kl. 18.00 i Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K. Hovedcelebrant er biskop Czeslaw Kozon. Mulighed for skriftemål fra kl 17.00.

Indbydelse til messen til udskrivning

I Malmø fejres d. 26. juni kl 18.00 en messe i Vår Frälsares Församling (Erik Dahlbergsgatan 28).

Indbydelse til messen til udskrivning

Download de liturgiske tekster til den hellige Josemarías messe.

Kort med andre steder rundt om i verden, hvor man fejrer Skt. Josemarías messe.

Skt. Josemarías biografi.