De hellige ærkeengle Michael, Gabriel og Rafael.

Den 29. september fejrer kirken festen for de hellige ærkeengle Michael, Gabriel og Rafael. Vi mindes i den forbindelse historien om hvordan den hellige Josemaria valgte dem som skytsengle for Opus Dei.

'Marias bebudelse' af El Greco

Den følgende tekst er et uddrag fra bogen: ”Grundlæggeren af Opus Dei” skrevet af Andrés Vázquez de Prado (1. bind, kapitel VII)

”Den 6. oktober 1932 i forbindelse med en åndelig retræte hos de barfodede karmelittermunke var den hellige Josemaria i færd med at bede i kapellet ”Den hellige Johannes af korset”, da han fik en indre tilskyndelse til at påkalde de tre ærkeengle sankt Michael, sankt Gabriel og sankt Rafael og de tre apostle sankt Peter, sankt Paul og sankt Johannes for første gang. Fra det øjeblik anså han dem for skytshelgener for de forskellige apostoliske områder som Opus Dei består af.

Arbejdet med kristendomsundervisningen af unge kom under sankt Rafaels beskyttelse; som resultat af dette arbejde ville der komme nye kald til Opus Dei, og den åndelige og menneskelige uddannelse af disse personer blev sat under sankt Michaels beskyttelse. Endelig fik familiefædrene og mødrene som deltog i det apostoliske arbejde eller som selv blev medlemmer af Opus Dei sankt Gabriel som skytshelgen.

To dage senere, en lørdag skriver den hellige Josemaria: ”Jeg bad Opus Deis Preces (bønner), idet jeg påkaldte de hellige ærkeengle, vores skytsengle sankt Michael, sankt Gabriel, sankt Rafael... Og jeg er helt sikker på at dette tredobbelte kald til tre Herrer,som står så højt i himmelens rige må være – ja er – ganske velbehageligt for den treenige Gud og må få Opus Deis arbejde til at gå fremaf med hastige skridt.!

'Sankt Michael overvinder Satan' af Rafael.

I et andet skrift fra d. 8. maj 1931 på sankt Michaels åbenbarings dag læser vi: ”Jeg har lagt værket ( Opus Dei) i sankt Michaels hånd, han der er den store forkæmper, og jeg tror at han har hørt mig.