Průběh procesu

Proces kanonizace Mons. Álvara del Portillo byl zahájen v Římě 5. března 2004.

Proces kanonizace Mons. Álvara del Portillo byl zahájen v Římě 5. března 2004.

23. března 1994: Umírá v Římě v pověsti svatosti. Téhož dne se přišel k jeho hrobu pomodlit blahoslavený Jan Pavel II.

19. února 1997: Mons. Javier Echevarría, prelát Opus Dei, jmenuje Mons. Flavia Capucciho postulátorem procesu kanonizace Mons. Álvara del Portilla.

6. prosince 2002: V publikaci Prelatury Svatého Kříže a Opus Dei Romana je v úvodním článku publikováno oznámení, že věřící prelatury mají shromažďovat písemné práce tohoto Božího služebníka a dokumenty vypovídající, ať už příznivě nebo ne, o jeho osobě.

4. července 2003: Kardinál Camilo Ruini, generální vikář Říma, nařizuje publikovat v diecézním zpravodaji Říma podobné oznámení, které se obrací k věřícím římské diecéze.

21. listopadu 2003: Kongregace pro blahořečení a svatořečení potvrzuje, že proces Mons. Álvara del Portilla bude zahájen Tribunálem římského vikariátu a Tribunálem prelatury Opus Dei.

21. února 2004: Kongregace na žádost preláta (Mons. Echevarría) a generálního vikáře Říma (kard. Camilo Ruini) vydává dekret nihil obstat pro zahájení procesu.

5. března 2004: Kardinál Ruini slavnostně otevírá v sále Conciliazione Lateránského paláce proces super vita et virtutibus (o hrdinských ctnostech) služebníka Božího Mons. Álvara del Portilla, který povede Tribunál římského vikariátu.

20. března 2004: Mons. Javier Echevarría předsedá ve velké aule Jana Pavla II. na Papežské univerzitě Svatého Kříže prvnímu zasedání procesu, který povede Tribunál prelatury.

26. června 2008: V Lateránském paláci se slavnostně uzavírá proces vedený Tribunálem římského vikariátu. Proces měl 85 zasedání a svědčilo v něm 25 osob, kromě jiného 11 kardinálů, 6 biskupů, 4 kněží a jeden řeholník.

7. srpna 2008: Tribunál prelatury uzavírá ve velké aule Papežské univerzity Svatého Kříže úvodní fázi procesu. V procesu svědčilo 133 osob, všichni kromě dvou očití svědkové, 62 byli věřící prelatury a zbývajících 71 mimo prelaturu. Mezi svědky bylo 19 kardinálů a 12 arcibiskupů a biskupů.

19. února 2010: P. Cristoforo Bove, OFM Conv - relátor positia procesu kanonizace Mons. Álvara del Portilla - předkládá dokument dokládající heroické ctnosti služebníka Božího, Mons. Álvara del Portilla. Positio obsahuje 2530 stran ve třech svazcích: informační, sumární a biografický. Velikost dokumentu se přičítá velkému množství proběhlých vyšetřování a porovnávaných zdrojů (hledalo se v 63 církevních, civilních, veřejných a soukromých archivech).

10. února 2012: Pod vedením generálního promotora víry, P. Luigi Borriella, OCD, uděluje zvláštní kongres teologických poradců Kongregace pro blahořečení a svatořečení jednomyslnou kladnou odpověď na otázku o hrdinských ctnostech služebníka Božího, Mons. Álvara del Portilla.

5. června 2012: Řádná kongregace pro kardinály a biskupy, jejímž členem byl kardinál Antonio Cañizares, se vyslovuje v tomtéž smyslu.

28. června 2012: Svatý otec Benedikt XVI. nařizuje, aby Kongregace pro blahořečení a svatořečení vydala dekret o hrdinských ctnostech Mons. Álvara del Portilla.

5. července 2013: Papež František podepisuje dekret, který uznává zázrak připisovaný přímluvě ctihodného Álvara del Portilla.