Otevírá se kanonizační proces biskupa Alvara del Portilla

5. března 2004 předsedal kardinál Camillo Ruini zahajovacímu zasedání tribunálu římského vikariátu v procesu kanonizace biskupa Alvara del Portilla. Biskup del Portillo se narodil v Madridu v roce 1914 a vystřídal sv. Josemaríu Escrivu ve vedení Opus Dei v roce 1975 a zemřel v Římě v roce 1994.

Když se Alvaro del Portillo poprvé setkal s Josemaríou Escrivou, zakladatelem Opus Dei, byl studentem stavebního inženýrství. Následoval Boží volání a vstoupil do Opus Dei v roce 1935. V roce 1944, poté co absolvoval studium posvátných věd, byl vysvěcen na kněze. Mnoho let byl sv. Josemaríovi největší oporou a po světcově smrti v roce 1975 ho vystřídal ve vedení Opus Dei.

V roce 1946 se přestěhoval do Říma, kde prožil zbytek svého života. Kromě jeho pastorální práce v Opus Dei je známý i jeho příspěvek k Druhému vatikánskému koncilu, kde pracoval v různých funkcích. Jedním z jeho hlavních zájmů bylo zdůraznění role laiků v církvi: Laici jsou povoláni k tomu, aby vnášeli Kristovo poselství do rodinného, profesionálního a společenského života a tak proměnili všechny okolnosti života v příležitosti k setkání s Bohem. Byl sekretářem koncilní komise, která připravila Dekret o službě a životě kněží Presbyterorum Ordinis.

Díky jeho vlídnosti a skromnosti ho měli rádi nejrůznější lidé. Spisovatel a žurnalista Vittorio Messori, který s ním jednou dělal interview, poznamenal po jeho smrti, že prostota a láska biskupa del Portilla působila tak, že člověk by se u něj raději zpovídal, než s ním rozmlouval.

V den úmrtí del Portilla papež Jan Pavel II. bděl a modlil se před jeho ostatky. Papež jej vysvětil na biskupa v roce 1991.

Kongregace pro svatořečení a blahořečení ustanovila, že vedle tribunálu římského vikariátu bude druhý tribunál stejného kanonického oprávnění veden prelaturou Opus Dei. Zasedání druhého tribunálu bude zahájeno 20. března 2004. Oba tribunály budou spolupracovat na první fázi procesu, kterou je diecézní šetření života, ctností a pověsti svatosti del Portilla. Jakmile tribunály shromáždí všechna relevantní svědectví a důkazní materiál, bude úkolem Svatého stolce případ prostudovat a vynést rozsudek.

Vedle procesu biskupa del Portilla je otevřeno sedm dalších procesů věřících Prelatury Opus Dei. Mezi nimi je Montse Grases (1941 – 1959), katalánská studentka, která snášela bolestivou nemoc s příkladně radostnou myslí; Ernesto Cofiňo (1899 – 1991), pediatr a otec rodiny z Guatemaly, který vykonával svoji profesi s duchem velkorysé služby; a Tony Zweifel (1938 – 1989), švýcarský inženýr.