Modlitba

Modlitba pro soukromou pobožnost

Služebník Boží

José Luis Múzquiz

MODLITBA

Bože, ty jsi pomáhal svému služebníku José Luisovi, aby velkoryse a prostě pracoval a šířil mezi lidmi poselství o svatosti v obyčejném životě. Ukázal jsi mu, jak nacházet radost a pokoj v každodenním životě.

Pomoz mi hledat na prvním místě Boží království, abych se posvěcoval prací a věnoval se velkoryse spáse duší.

Oslav svého služebníka José Luise a uděl mi na jeho přímluvu vyslyšení mé prosby o ... Amen.

Otčenáš, Zdrávas Maria, Sláva Otci

Ve shodě s dekrety papeže Urbana VIII. prohlašujeme, že v žádném případě nechceme předbíhat rozhodnutí církevní autority a že tato modlitba není nikterak určena pro veřejné uctívání.