Modlitba ke Guadalupe

Modlitba pro soukromou pobožnost

Opus Dei - Modlitba ke Guadalupe

Ctihodná

Guadalupe Ortiz de Landázuri

MODLITBA

Bože Otče, dej, ať na přímluvu Tvé služebnice Guadalupe umím jako ona vykonávat běžnou práci s láskou a předávat lidem kolem sebe víru a radost, aby Tě poznalo a milovalo mnohem více lidí. Oslav milostivě svou služebnici a uděl mi milost, o kterou tě prosím. Amen.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.

Ve shodě s dekrety papeže Urbana VIII. prohlašujeme, že v žádném případě nechceme předbíhat rozhodnutí církevní autority a že tato modlitba není určena pro veřejné uctívání.

Guadalupe Ortiz de Landázuri se narodila 12. prosince 1916 v Madridu. Byla jednou z prvních žen z Opus Dei. Měla vyrovnanou a statečnou povahu. Byla doktorkou chemických věd.

Vynikala touhou milovat Boha a dát ho poznat ostatním. Trávila dlouhé chvíle v modlitbě před svatostánkem. Měla velkou úctu k Panně Marii, zvláště k Panně Marii Guadalupské. Proměňovala svou práci (domácí činnosti, výuku a vědecký výzkum) v místo setkání s Kristem a ve službu bližním.

Iniciativně se snažila pomáhat druhým a přivádět je k Bohu. Podporovala činnosti na podporu mládeže, pracujících a matek. Zahájila apoštolskou práci Opus Dei v Mexiku (1950 – 1956), kde založila několik studentských ubytoven, školu pro vesničanky a ambulantní zdravotní zařízení.

Ti, kdo ji znali, si vzpomínají, že byla stále radostná a většinou se usmívala, a že kolem sebe rozdávala radost a optimismus. Uměla mít ráda všechny lidi: dík své otevřené a laskavé povaze vzbuzovala v nejrůznějších lidech důvěru a zapalovala v nich touhu po přátelství s Kristem.

Guadalupe zemřela v pověsti svatosti 16. července 1975 v Pamploně. Pro mnohé je vzorem a mnozí se k ní obrací s prosbou o přímluvu u Boha. 4. května 2017 prohlásil papež František její ctnosti za hrdinské.

Více informací na www.guadalupeortizdelandazuri.org.

Prosíme, abyste vyslyšení modliteb na přímluvu Guadalupe Ortiz de Landázuri ohlásili na následující adrese: Prelatura Opus Dei v České republice, Kancelář pro případy blahořečení a svatořečení, Na Baště sv. Jiří 13, 160 00 Praha 6, [email protected]

S církevním schválením