Modlitba ke Guadalupe

Modlitba s prosbou o milosti na přímluvu blahoslavené Guadalupe Ortiz de Landázuri

MODLITBA

Bože, dej, ať na přímluvu blahoslavené Guadalupe umím jako ona vykonávat s láskou běžnou práci a předávat lidem kolem sebe víru a radost, aby Tě poznalo a milovalo mnohem více lidí. Oslav milostivě svou služebnici svatořečením a uděl mi milost, o kterou tě prosím. Amen.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.

Guadalupe Ortiz de Landázuri se narodila 12. prosince 1916 v Madridu. Byla jednou z prvních žen z Opus Dei. Měla vyrovnanou a statečnou povahu. Byla doktorkou chemických věd.

Vynikala touhou milovat Boha a dát ho poznat ostatním. Trávila dlouhé chvíle v modlitbě před svatostánkem a měla velkou úctu k Panně Marii, zvláště k Panně Marii Guadalupské. Svou práci (domácí činnosti, výuku a vědecký výzkum) proměňovala v příležitost k setkávání s Kristem a k službě bližním.

Iniciativně se snažila pomáhat druhým a přivádět je k Bohu. Dala podnět ke vzniku různých aktivit ve prospěch dívek, zaměstnaných žen a matek. Zahájila apoštolskou práci Opus Dei v Mexiku (1950 – 1956), kde otevřela několik studentských ubytoven, školu pro vesničanky a ambulantní zdravotní zařízení.

Ti, kdo ji znali, si pamatují, že byla vždy spokojená a usměvavá a že kolem sebe rozdávala radost a optimismus. Dovedla mít ráda všechny lidi a díky své otevřené a laskavé povaze v nich vzbuzovala důvěru a zapalovala touhu po přátelství s Kristem.

Guadalupe zemřela v pověsti svatosti 16. července 1975 v Pamploně. Pro mnohé je vzorem a mnozí se k ní obrací s prosbou o přímluvu u Boha. Byla blahořečena 18. května 2019 v Madridu. Její svátek se slaví 18. května. Její ostatky jsou uložené v kostele Real Oratorio del Caballero de Gracia v ulici Caballero de Gracia v Madridu.

Více informací na www.guadalupeortizdelandazuri.org.

Prosíme Vás, abyste vyslyšení modliteb na její přímluvu ohlásili prelatuře Opus Dei na adrese: Kancelář pro případy blahořečení a svatořečení, U Písecké brány 266/24, 160 00 Praha 6; praha@opusdei.org

s církevním schválením

Kartička pdf ke stažení