Número d'articles: 45

“Un gran amor t’espera al Cel”

Cada cop n'estic més persuadit: la felicitat del Cel és per als qui saben ser feliços a la terra. (Forja, 1005)

Textos diaris

“No et torbi el fet de conèixer-te com ets”

No necessito miracles: me'n sobren amb els que hi ha a l'Escriptura. ―En canvi, em fa falta el teu compliment del deure, la teva correspondència a la gràcia. (Camí, 362)

Textos diaris

“Si veus clarament el teu camí, segueix-lo”

¿Per què no et dones a Déu d'una ve­gada..., de debò... ara!? (Camí, 902)

Textos diaris

“Sóc amb Ell en l’adversitat”

Encara que tot s'enfonsi i s'acabi, enca­ra que els esdeveniments es presentin a l'inrevés del que s'havia previst, amb tremenda adversitat, no s'hi guanya res, amoïnant-s'hi. A més, recorda l'oració confiada del profeta: «el Senyor és el nostre jutge, el Senyor és el nostre Legislador, el Senyor és el nostre Rei; és Ell qui ens ha de salvar».―Resa-la devotament, cada dia, a fi d'acomo­dar la teva conducta als designis de la Providència, que ens governa per al nostre bé. (Solc, 855)

Textos diaris

“La riquesa de la fe”

No siguis pessimista. Que no saps que tot allò que passa o pot passar és per a bé? ―El teu optimisme serà necessària conseqüèn­cia de la teva fe. (Camí, 378)

Textos diaris