Número d'articles: 389

Evangeli del diumenge de la setmana XXII de durant l’any: “amic, puja més amunt”

Evangeli i comentari del diumenge de la setmana XXII de durant l’any. “Tothom qui s’enalteix serà humiliat, però el qui s’humilia serà enaltit”. La virtut de la humilitat resulta ésser una condició necessària perquè Déu ens pugui exaltar.

Comentari de l’Evangeli

Evangeli del diumenge I de Quaresma: temptacions al desert

“L’Esperit va conduir Jesús al desert perquè el diable el temptés”. El nucli de tota temptació és deixar Déu de banda. Les presses, l'afany d'eficàcia i les dificultats ens poden portar a descuidar, oblidar i fins i tot rebutjar el tracte amb Déu. Si romanem units a Jesús, amb la força de l'Esperit Sant vencerem les temptacions.

Comentari de l’Evangeli

Evangeli del dilluns de la setmana I de Quaresma: el patiment dels més vulnerables

“Tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, m’ho fèieu a mi”. En el moment del judici, Jesús s'identifica amb tots els qui pateixen en aquest món: considera el capteniment que s'hi ha tingut com si s'hagués tingut amb ell mateix. Avui el Senyor ens surt a l’encontre en el patiment dels més vulnerables.

Comentari de l’Evangeli

Evangeli del dimarts de la setmana I de Quaresma: aprendre a pregar

“Quan pregueu, no parleu per parlar, com fan els pagans: es pensen que amb la seva xerrameca es faran escoltar”. El Senyor ens obre la intimitat i ens revela amb el Parenostre la confiança amb què ens hem d'adreçar al Pare i què convé demanar.

Comentari de l’Evangeli

Evangeli del dilluns de la setmana XXI de durant l’any: despertadors dels desitjos de santedat

Evangeli i comentari del dilluns de la setmana XXI de durant l’any. “Ai de vosaltres, escribes i fariseus hipòcrites, que tanqueu el Regne del cel als homes!”. Tots els cristians som cridats a fer present entre les persones que ens envolten l'amor del Pare i a despertar als cors els desitjos de respondre’n generosament.

Comentari de l’Evangeli

Evangeli de la festa de sant Bartomeu, apòstol: “Coses més grans veuràs!”

Evangeli i comentari de la festa de sant Bartomeu, apòstol. “Coses més grans veuràs!” La trobada de Bartomeu amb Jesús ens recorda la llibertat de Déu, que sorprèn les nostres expectatives i ens obre horitzons inesperats.

Comentari de l’Evangeli

Evangeli del Dissabte Sant: el dia de gran silenci

Comentari de Dissabte Sant. Avui és l'únic dia de l'any en què no se celebra la Santa Missa; per això no hi ha Evangeli. És un dia per meditar en la passió, mort i descens als inferns de Jesús, acompanyant santa Maria en l’espera de la resurrecció del seu fill.

Comentari de l’Evangeli

Evangeli del dijous de la setmana XXI de durant l’any: vetllar amb el cor i amb les obres

Evangeli i comentari del dijous de la setmana XXI de durant l’any. “No sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor”. Encara que hi ha un moment concret per a la vinguda en glòria de Nostre Senyor, en realitat aquesta vinguda està permanentment anticipada avui i ara. Vetllar amb el cor és viure com si Jesús estigués venint a cada moment.

Comentari de l’Evangeli

Evangeli del divendres de la setmana XXI de durant l’any: si no tinc caritat, no soc res

Evangeli i comentari del divendres de la setmana XXI de durant l’any. “Les insensates van prendre les seves torxes, però no es van endur oli”. La torxa només pot romandre encesa si té oli suficient. I així diem de la caritat: sense l'oli que possibilita que hi hagi llum, no és possible perseverar en les bones obres.

Comentari de l’Evangeli

Evangeli del dimarts de la setmana VI de durant l’any: oblit de Déu

“Encara no compreneu ni enteneu? ¿És que el vostre cor està endurit?”. Per comprendre Jesús necessitem un cor que l'escolti en la pregària, perquè s'estableixi amb Ell un diàleg sincer.

Comentari de l’Evangeli