“Sigues ànima d’Eucaristia!”

Sigues ànima d'Eucaristia! —Si el centre dels teus pensaments i esperances es troba en el Sagrari, fill, ¡que abun­dants els fruits de santedat i d'apostolat! (Forja, 835)

Jesús es va quedar a l'Eucaristia per amor..., per tu.

—S'hi va quedar, sabent com el rebrien els homes... i com el reps tu.

—S'hi va quedar, perquè el mengis, perquè el visitis i li expliquis les teves coses i, tot tractant-lo en l'oració a prop del Sagrari i en la recepció del Sagrament, te n'enamoris més cada dia, i facis que d'altres ànimes —moltes!— segueixin igual camí. (Forja, 887)

Quan rebis el Senyor en l'Eucaristia, agraeix-li amb tota la força de la teva anima aquella bondat d'estar-se amb tu.

—No t'has detingut a considerar que passaren segles i segles, perquè vingués el Messies? Els pa­triarques i els profetes demanaven, amb tot el po­ble d'Israel: que la terra té set, Senyor, que vinguis!

—Tant de bo fos així la teva espera d'amor. (Forja, 991)

Ageganta la teva fe en la Sagrada Eucaristia. —Sorprèn-te davant aquesta realitat inefable!: tenim Déu amb nosaltres, podem rebre'l cada dia i, si volem, parlem íntimament amb Ell, com es parla amb l'amic, com es parla amb el germà, com es parla amb el pare, com es parla amb l'Amor. (Forja, 268)