“Maria, Reina dels Apòstols”

Quina lliçó tan extraordinària, cada una de les ensenyances del Nou Testa­ment! Després de dir el Mestre, tot pujant a la dreta de Déu Pare: «aneu i prediqueu a tots els pobles», els deixebles es queden amb pau. Però encara tenen dubtes: no saben què fer, i es reu­neixen amb Maria, Reina dels Apòstols, per con­vertir-se en pregoners gelosos de la Veritat que salvarà el món. (Solc, 232)

Si mirem la nostra vida amb humilitat, distingirem ben clar que el Senyor ens ha concedit, ultra la gràcia de la fe, talents, qualitats. Cap de nosaltres no és un exemplar repetit: el nostre Pare ens ha creat d’un a un, i ha repartit entre els seus fills un nombre divers de béns. Hem de posar aquests talents, aquestes qualitats, al servei de tothom: utilitzar aquestes dons de Déu com a instruments per ajudar a descobrir Crist.

(...) És tasca dels fills de Déu aconseguir que tots els homes entrin -en llibertat- dins la xarxa divina, perquè s’estimin. Si som cristians, ens hem de convertir en aquests pescadors que descriu el profeta Jeremies, amb una metàfora que també va emprar repetidament Jesucrist: seguiu-me, i us faré pescadors d’homes, diu a Pere i a Andreu. (Amics de Déu, 258-259)

Rebre missatges per correu electrònic

email