“Estàs obligat a donar exemple”

Et cal vida interior i formació doctri­nal. Exigeix-te! -Tu -cavaller cristià, dona cristiana- has de ser sal de la terra i llum del món, perquè estàs obligat a donar exemple amb sant desvergonyiment.

-T'ha d'urgir la caritat de Crist i, en sentir-te un altre Crist i saber-te un altre Crist des del moment en què li has dit que el segueixes, no et separaràs dels teus iguals -els teus parents, els teus amics, els teus col·legues-, igual com no se separa la sal de l'aliment que condimenta. La teva vida interior i la teva formació com­prenen la pietat i el criteri que ha de tenir un fill de Déu, per assaonar-ho tot amb la seva presencia activa. Demana al Senyor que sempre siguis aquell bon condiment en la vida dels altres. (Forja, 450)

Mireu que el Senyor sospira per conduir-nos a uns passos meravellosos, divins i humans, que es tradueixen en una abnegació feliç, d’alegria amb dolor, d’oblit d’un mateix. Si algú vol venir darrera meu, que es negui a si mateix. Un consell que tots hem sentit. Ens hem de decidir a seguir-lo de cor: que el Senyor es pugui servir de nosaltres per tal que posats a totes les cruïlles del món -tot estant nosaltres ficats en Déu-, siguem sal, llevat, llum. Tu, en Déu, per il·luminar, per donar sabor, per acréixer, per fermentar.

Però no oblidis que nosaltres no creem aquesta llum: únicament la reflectim. No som nosaltres els qui salvem les ànimes, empenyent-los d’obrar el bé: som tan sols un instrument, més o menys digne, per als designis salvadors de Déu. Si alguna vegada pensàvem que el bé que fem és obra nostra, tornaria la supèrbia. més recargolada encara, la sal perdria el sabor, el llevat es podriria, la claror es convertiria en tenebres. (Amics de Déu, 250)