Sant JosepmariaUn text per cada dia

“La formosor de la santa puresa”

No es pot dur una vida neta sense l'ajut diví. Déu vol la nostra humilitat, vol que li demanem la seva ajuda, a través de la nostra Mare i Mare seva.

Has de dir a la Mare de Déu, ara mateix, en l'acompanyada soledat del teu cor, parlant sense temor de paraules: Mare meva, aquest pobre cor meu algunes vegades es rebel·la... Pero si tu m'aju­des... -I t'ajudarà, per tal que el guardis net i continuïs pel camí on Déu t'ha cridat: la Mare de Déu et facilitarà sempre el compliment de la Vo­luntat de Déu. (Forja, 315)

Hem de ser nets, tant com puguem, pel que fa al cos, sense por, perquè el sexe és cosa santa i noble -participació en el poder creador de Déu-, fet per al matrimoni. I, així, nets i sense por, amb el vostre capteniment donareu el testimoni de la possibilitat i la formosor de la santa puresa. (...)

Tingueu una cura ben esmerada de la castedat, i així mateix d’aquelles altres virtuts que formen el seu seguici -la modèstia i el pudor-, que resulten com la seva salvaguarda. No passeu amb lleugeresa per damunt d’aquestes normes que són tan eficaces per conservar-se dignes de la mirada de Déu: la custòdia atenta dels sentits i del cor; la valentia -la valentia d’ésser covard- per a fugir de les ocasions; la freqüència dels sagraments, d’una manera particular la Confessió sacramental; la sinceritat plena en la direcció espiritual personal; el dolor, la contrició, la reparació després dels mancaments. I tot plegat ungit amb una tendra devoció a la Mare i Senyora Nostra, per tal que Ella ens obtingui de Déu el do d’una vida santa i neta. (Amics de Déu, 185)