Número d'articles: 427

6. Què va ser la matança dels innocents? És històrica?

La matança dels innocents pertany, com l'episodi de l'estrella dels Mags, a l'evangeli de la infància de sant Mateu. Els Mags havien preguntat pel rei dels jueus (Mt 2, 1) i Herodes —que se sabia rei dels jueus— inventa una estratagema per a esbrinar qui pot ser aquell que ell considera un possible usurpador, demanant als Mags que l’informin al seu retorn.

Jesucrist

5. Sant Josep es va casar dues vegades?

Segons sant Mateu, quan la Santíssima Verge va concebre virginalment Jesús, estava esposada amb sant Josep tot i que encara no vivien junts (Mt 1,18). Es tractava de la situació prèvia a les esposalles que, entre els jueus, suposava un compromís tan fort i real que els compromesos podien ser anomenats ja espòs i esposa, i que només podia ser anul·lat mitjançant el repudi.

Jesucrist

4. Què significa la virginitat de Maria?

Que Maria va concebre Jesús sense intervenció de baró s'afirma clarament als dos primers capítols dels evangelis de sant Mateu i de sant Lluc: “el que ha estat engendrat en ella és certament obra de l'Esperit Sant”, diu l'àngel a sant Josep (Mt 1, 20); i a Maria que pregunta “¿I com es farà això, si jo no conec home?” l'àngel li respon: “L'Esperit Sant vindrà damunt teu, i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra...” (Lc 1, 34-35).

Jesucrist

3. Per què se celebra el naixement de Jesús el 25 de desembre?

Els primers cristians no sembla que celebressin el seu natalici (cf., per ex., Orígenes, PG XII, 495). Celebraven el seu dies natalis, el dia de la seva entrada en la pàtria definitiva (per ex., Martiri de Policarp 18,3), com a participació en la salvació obrada per Jesús en vèncer la mort amb la seva passió gloriosa. Recorden amb precisió el dia de la glorificació de Jesús, el 14/15 de Nissan, però no la data del seu naixement, de la qual no ens diuen res les dades evangèliques.

Jesucrist

2. Què va ser l'estrella d'Orient?

L'estrella d'Orient s'esmenta en l'evangeli de Sant Mateu. Uns mags pregunten a Jerusalem: “On és el rei dels Jueus que ha nascut? Hem vist a Orient la seva estrella i hem vingut per adorar-lo” (Mt 2, 2).

Jesucrist

1. Què sabem realment de Jesús?

De Jesús de Natzaret tenim més i millor informació que de la majoria dels personatges del seu temps. Disposem dels testimoniatges que ens han arribat de la seva vida i de la seva mort: tradicions orals i escrites sobre ell, entre les quals destaquen els quatre evangelis, que han estat transmesos en la realitat de la comunitat de fe viva que ell va establir i que continua fins avui.

Jesucrist

Catequesis sobre Jesucrist i l'Església

Un equip de professors d'Història i de Teologia de la Universitat de Navarra respon les preguntes més freqüents sobre la figura de Jesucrist i l’Església.

Jesucrist