Pels joves, per l'evangelització i per la pau

Aquest mes de gener, amb motiu de la JMJ de Panamà, el Papa Francesc convida els joves que, seguint l'exemple de Maria, contemplin Crist i somiïn i treballin per la pau.

ntenció de gener de 2019:

El Papa Francesc en la seva intenció de pregària per al mes de gener demana que preguem pels joves.

"Per l'evangelització: Joves a l'escola de Maria

Pels joves, especialment els d'Amèrica Llatina, perquè, seguint l'exemple de Maria, responguin a la crida del Senyor per comunicar l'alegria de l'Evangeli al món."