Paraules de Mons. Fernando Ocáriz després de la beatificació de Guadalupe

Paraules de Mons. Fernando Ocáriz, prelat de l'Opus Dei, després de la beatificació de Guadalupe Ortiz de Landázuri (Madrid, 18-05-2019)

Abans de finalitzar aquesta solemne celebració, dono gràcies a Déu en considerar que a Guadalupe Ortiz de Landázuri, com en tots els sants i beats, es reflecteix la santedat de l'Església, Cos de Crist. A la vida de la nova beata, podem contemplar amb agraïment com el Senyor continua actuant, també enmig de les nostres ciutats, dels nostres carrers, en les nostres famílies, en els nostres ambients de treball.

També dono gràcies a Déu, de qui procedeix tota santedat, perquè la beatificació de Guadalupe, primera fidel laica de l'Opus Dei a ser elevada als altars, representa com un nou ressegellament que dóna a l'Església el camí que el Senyor va fer veure a sant Josepmaria el 2 d'octubre de 1928.

Desitjo, en fi, manifestar el meu agraïment al Cardenal Angelo Becciu que, com a representant del Sant Pare Francesc, ha presidit aquesta solemne celebració eucarística. Gràcies per les paraules que ens ha dirigit en l'homilia. Li prego, senyor Cardenal, que transmeti al Romà Pontífex la meva gratitud, i la de tota la Prelatura de l'Opus Dei. Digueu-li que agraïm el missatge que ens ha enviat i que acabem d'escoltar; que li manifestem el nostre filial afecte i preguem pel seu ministeri pastoral de successor de Pere.

A la intercessió de la beata Guadalupe encomano el nostre propòsit de ser sempre bons fills de l'Església; i que la Prelatura de l'Opus Dei, com va voler sant Josepmaria, serveixi sempre a l'Església com l'Església vol ser servida. Que amb la gràcia de Déu, la mediació materna de Santa Maria i l'exemple de la nova beata, sapiguem descobrir cada dia que la nostra vida quotidiana és el lloc on Jesucrist ens espera i ocasió de transmetre als altres l'alegria de l'Evangeli.