Carta del Papa Francesc sobre la beata Guadalupe Ortiz de Landázuri

Carta del Papa Francesc a Mons. Fernando Ocáriz, prelat de l'Opus Dei, amb motiu de la beatificació de Guadalupe Ortiz de Landázuri.

Estimat D. Fernando:

D'aquí a poc tindrà lloc la beatificació de la serventa de Déu Guadalupe Ortiz de Landázuri, primera fidel laica d'aquesta Prelatura a ser beatificada, i desitjo unir-me a la vostra alegria i a la vostra acció de gràcies per aquest testimoniatge de santedat, viscut en les circumstàncies quotidianes de la vida cristiana.

És just d'alegrar-se i donar gràcies a Déu, perquè Ell mai no abandona l'Església, ni tan sols en els moments més foscos, i amb amor d'espòs segueix suscitant-hi exemples de santedat que embelleixen el seu rostre, ens omplen d'esperança i ens assenyalen amb claredat el camí que hem de recórrer.

La santedat suposa obrir el cor a Déu i deixar que ens transformi amb el seu amor, i suposa també sortir d'un mateix i caminar a la trobada dels altres, on Jesús ens espera per portar-los una paraula d'ànim, una mà de suport, una mirada de tendresa i consol.

Animo tots els fidels de la Prelatura, així com tots els que participen en els seus apostolats, al fet que aspirin sempre a aquesta santedat de la normalitat

Guadalupe Ortiz, amb l'alegria que brollava de la seva consciència de filla de Déu, apresa del mateix sant Josepmaria, va posar les seves nombroses qualitats humanes i espirituals al servei dels altres, ajudant de manera especial altres dones i les seves famílies necessitades d'educació i desenvolupament. I tot això ho va fer sense cap actitud proselitista, sinó només amb la seva pregària i el seu testimoni.

Animo tots els fidels de la Prelatura, així com tots els que participen en els seus apostolats, al fet que aspirin sempre a aquesta santedat de la normalitat, que crema dins del nostre cor amb el foc de l'amor de Crist, i de la qual tant necessiten avui el món i l'Església.

Els demano també que no deixin de pregar per mi, al mateix temps que els imparteixo la Benedicció Apostòlica. Que Jesús els beneeixi i que la Verge Santa en tingui cura.

Fraternalment,

Francesc