"Pel diàleg i reconciliació al Pròxim Orient"

Aquesta és la intenció de pregària del Papa Francesc per al mes de novembre: "Preguem perquè al Pròxim Orient neixi un esperit de diàleg, un esperit de trobada i de reconciliació".

Intenció del mes de novembre de 2019

Preguem perquè al Pròxim Orient neixi un esperit de diàleg, un esperit de trobada i de reconciliació.

Papa Francesc - novembre 2019

Al Pròxim Orient la convivència i el diàleg entre les tres religions monoteistes es basa en llaços espirituals i històrics.

D'aquestes terres ens va arribar la bona notícia de Jesús, ressuscitat per amor.

Avui, moltes comunitats cristianes, al costat d'altres jueves i musulmanes, treballen aquí per la pau, la reconciliació i el perdó.

Preguem perquè al Pròxim Orient neixi un esperit de diàleg, un esperit de trobada i de reconciliació.


El vídeo del Papa és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, que difon les intencions mensuals del Papa. Es publica cada mes al Youtube.

►Vídeos anteriors