Pels diaques, que siguin un signe vivificant per a tota l'Església

Cada mes el Papa Francesc convida a pregar per una intenció. Aquest mes de maig, pels diaques a qui anomena guardians del servei a l'Església.

Intenció del mes de maig de 2020

Preguem perquè els diaques, fidels al servei de la Paraula i dels pobres, siguin un signe vivificant per a tota l'Església.

Papa Francesc- maig 2020

Els diaques no són sacerdots de segona categoria.

Formen part del clergat i viuen la vocació en família i amb la família.

Estan dedicats al servei dels pobres que porten en si mateixos el rostre de Crist sofrent.

Són els guardians del servei a l'Església.

Preguem perquè els diaques, fidels al servei de la Paraula i dels pobres, siguin un signe vivificant per a tota l'Església.


El vídeo del Papa és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, que difon les intencions mensuals del Papa. Es publica cada mes al Youtube.

►Vídeos anteriors