Per les famílies d'arreu del món

El Sant Pare posa l'accent en els moments difícils que viuen les famílies actualment en un nou 'Vídeo del Papa'. Demana perquè "siguin acompanyades amb amor, respecte i consell" en aquest món en crisis marcat per l'estrès.

Intenció del mes de juliol de 2020

Preguem perquè les famílies en el món actual siguin acompanyades amb amor, respecte i consell. I de manera especial, siguin protegides pels Estats.

Papa Francesc - juliol 2020

La família ha de ser protegida.

Són molts els perills als quals s'enfronta: el ritme de vida, l'estrès...

De vegades els pares s'obliden de jugar amb els seus fills.

L'Església ha d'animar i estar amb les famílies ajudant-les a descobrir camins que els permetin superar totes aquestes dificultats.


El vídeo del Papa és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, que difon les intencions mensuals del Papa. Es publica cada mes al Youtube.

►Vídeos anteriors