El món de la mar

El Sant Pare es dirigeix especialment a "totes les persones que treballen i viuen de la mar" i demana que preguem per elles i les seves famílies, en un nou 'Vídeo del Papa'.

Intenció del mes d'agost de 2020

Preguem per totes les persones que treballen i viuen de la mar, entre elles els mariners, els pescadors i les seves famílies.

Papa Francesc - agost 2020

La vida del mariner, del pescador i la de les seves famílies és molt dura.
De vegades està marcada pel treball forçat o per ser abandonats en ports llunyans.
A més, la competència de la pesca industrial i la contaminació fan la seva feina encara més complicada.
Sense la gent de mar moltes parts de món patirien fam.

El vídeo del Papa és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, que difon les intencions mensuals del Papa. Es publica cada mes al Youtube.

►Vídeos anteriors