Formar-se per entendre què vol Déu de cadascú

La intenció mensual del Papa Francesc del març de 2018 és pregar per la formació en el discerniment espiritual, per reconèixer correctament què és el que Déu escriu al cor de cadascú.

Del Papa

Intenció de febrer de 2018:

Per la formació en el discerniment espiritual: "Perquè tota l'Església reconegui la urgència de la formació en el discerniment espiritual, en el pla personal i comunitari".

El vídeo del Papa és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, que difon les intencions mensuals del Papa. Es publica cada mes al Youtube.

►Vídeos anteriors