“El món, lloc de trobada amb Déu”

Necessites formació, perquè has de te­nir un profund sentit de responsabili­tat, que promogui i animi l'actuació dels catòlics en la vida pública, amb el respecte degut a la llibertat de cadascú, i recordant a tots que han de ser coherents amb la seva fe. (Forja, 712)

Un home sabedor que el món, i no solament el temple, és el lloc del seu encontre amb Crist, estima aquest món, mira de tenir una bona preparació intel·lectual i professional, va formant-se -amb llibertat plena- els seus propis criteris sobre els problemes del medi en què actua i pren, conseqüentment, les seves pròpies decisions que, a més, en ser les d’un cristià, provenen d’una reflexió personal que prova humilment de copsar la voluntat de Déu en tots aquests detalls de la vida, grans i petits.

Però a aquest cristià mai no li passa pel cap de creure o de dir que ell baixa del temple al món per representar l’Església, i que les seves solucions són les solucions catòliques d’aquells problemes. No pot ser, això, fills meus! Això fora clericalisme, catolicisme oficial o com vulgueu anomenar-ho. Sigui com sigui, és fer violència a la naturalesa de les coses. Cal que difongueu pertot arreu una veritable mentalitat laïcal que vagi a parar a tres conclusions: a tenir prou honradesa per afrontar la pròpia responsabilitat personal; a ser prou cristians per respectar els germans en la fe que proposen, en matèries opinables, altres solucions que la que cadascun de nosaltres sosté; i a ésser prou catòlics per no servir-se de la nostra Mare l’Església, barrejant-la amb bàndols humans. (...)

Interpreteu, doncs, els meus mots com el que són: una crida perquè exerciu, cada dia! i no solament en situacions d’emergència, els vostres drets; i perquè compliu noblement les vostres obligacions com a ciutadans -en la vida política, econòmica, universitària, professional- assumint amb valentia totes les conseqüències de les vostres decisions lliures bo i carregant la independència personal que us pertoca. I aquesta cristiana mentalitat laïcal us permetrà de fugir de tota intolerància, de tot fanatisme -ho diré d’una manera positiva-, us farà conviure en pau amb tots els vostres conciutadans, i també us farà fomentar la convivència en els diversos ordres de la vida social.  (Converses, 117-118)