“Un gran amor t’espera al Cel”

Cada cop n'estic més persuadit: la felicitat del Cel és per als qui saben ser feliços a la terra. (Forja, 1005)

(Avui, l’Església celebra la festivitat de sant Jospemaria Escrivà)

Escrivies: “simile est regnum caelorum” -el Regne dels Cels s'assembla a un tresor... Aquest passatge del Sant Evangeli ha cai­gut en la meva anima i hi ha fet arrels. L'havia llegit tantes vegades, sense captar-ne l'entranya, el seu gust diví».

¡Tot..., tot s'ho ha de vendre l'home assenyat, per aconseguir el tresor, la margarida preciosa de la Glòria! (Forja, 993)

Pensa com n'és de grat a Déu Nostre Senyor l'encens que en honor seu es crema; pensa també el poc que valen les coses de la terra, que tot just comencen ja s'acaben...

En canvi, un gran Amor t'espera al Cel: sense traïcions, sense enganys: tot l'amor, tota la belle­sa, tota la grandesa, tota la ciència...! I sense emba­fament: et saciarà sense saciar. (Forja, 995)

No hi ha més bon senyoriu que saber-se en servei: en servei volunta­ri a totes les ànimes!

-És així com es guanyen els grans honors: els de la terra i els del Cel. (Forja, 1045)

Rebre missatges per correu electrònic

email