Número d'articles: 1

Descripció, resum històric i dades actuals

L'Opus Dei és una institució pastoral de l'Església catòlica que va ser fundada el 2 d'octubre de 1928, per Josepmaria Escrivà de Balaguer. El 1983 Joan Pau II va concedir a l'Opus Dei l'estatut jurídic de prelatura personal, figura pastoral que preveu el Concili Vaticà II.

Història de l'Opus Dei