Llibre Sant Rosari en mp3

Sant Rosari de sant Josepmaria es va publicar per primera vegada el 1934; consta d'un seguit de consideracions sobre els vint misteris del Rosari (joiosos, dolorosos, gloriosos i lluminosos), per a facilitar el rés d'aquesta oració mariana i la contemplació d'aquestes escenes de la vida del Senyor i de la seva Mare Santíssima. Ara, a més de llegir-lo també podeu escoltar-lo

Opus Dei - Llibre Sant Rosari en mp3

Misteris de goig

Misteris de dolor

Misteris de glòria

Misteris de llum

Misteris de goig

Text en aquesta notícia o bé a cat.escrivaworks.

Misteris de dolor

Text en aquesta notícia o bé a cat.escrivaworks.

Misteris de glòria

Text en aquesta notícia o bé a cat.escrivaworks.

Misteris de llum

Text en aquesta notícia o bé a cat.escrivaworks.


Per escoltar el llibre Sant Rosari a IVOOX i SPOTIFY