Romana. Número 65 juliol-desembre de 2017

Breu resum del número 65 de «Romana», butlletí de la prelatura de l'Opus Dei.

Opus Dei - Romana. Número 65 juliol-desembre de 2017

A l'editorial del número 65 es tracta de com viure santament la vida ordinària.

Entre els documents de la Cúria Romana destaquem la carta del Papa Francesc amb motiu de la Conferència Internacional Progressio a Laudato si'.

Es pot trobar l'activitat del Prelat. Destaquem l'estança a Barcelona del 13 al 17 de juliol.

Sobre sant Josepmaria es publica "En diálogo con el Señor", textos inèdits de la predicació oral.

De l'apartat de notícies distingim l'ordenació diaconal de trenta-un fidels de la Prelatura.

A la secció d'iniciatives se celebren els 50 anys del Campus Muengersdorf a Colònia (Alemanya).

Com a tots els números de Romana apareix l'apartat In Pace. I també hi ha un estudi sobre el món i condició humana en sant Josepmaria Escrivà de Balaguer.

Romana reprodueix documents de la Santa Seu i conté informacions i notícies sobre l'activitat de l'Opus Dei i del seu prelat. La principal activitat de la Prelatura és l'assistència espiritual als seus fidels. I el primer apostolat de l'Opus Dei és aquell que realitzen personalment els seus membres, en les seves ocupacions familiars, professionals i socials. El butlletí s'edita en tres idiomes (castellà, anglès i italià). Per consultar el número o subscriure's, pot visitar www.romana.org.