Resum de la intervenció del Prelat de l'Opus Dei al Sínode dels Bisbes

Mons. Xavier Echevarría Rodríguez, bisbe titular de Cilibia, prelat de la Prelatura personal de l'Opus Dei, durant la VII Congregació General per a la continuació de les intervencions dels Pares sinodals a l'Aula, sobre el tema sinodal «La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana».

El poble de Déu desitja que els bisbes i els preveres siguin mestres de santedat, justament perquè la cerquen cada dia, travessant la vida sacramental i el seu ministeri. Cal que siguin homes que preguin amb fe, que estimin apassionadament el sagrament de l'eucaristia i el sagrament de la confessió i els visquin amb pietat sincera, per enriquir-se amb les gràcies i si pot ser, d'aquesta manera, ser portadors de la Bona Nova als altres preveres i tots els fidels. El recurs a aquests mitjans instituïts per Jesucrist per poder identificar-se amb Ell fa que els fidels, en escoltar els pastors, escoltin el Senyor, i en veure'ls pregar, se sentin moguts a pregar. Si veuen que ells recorren amb freqüència a la confessió, aniran a rebre el perdó sacramental.

És útil també meditar sobre l'exemple de molts sants, com el Rector d'Ars, sant Pius de Pietrelcina o sant Josepmaria Escrivà, i el del més recentment beat Joan Pau II. Com ha recordat Benet XVI, ells han deixat un exemple viu d'amor al sagrament de la penitència i poden reforçar la consciència del deure de ser Bons Pastors, que saben donar la vida per les ovelles. Si s'exhorta també els preveres a seure’s al confessionari habitualment, moltes ànimes aniran a netejar les seves culpes i, d'aquest ministeri, floriran vocacions per al seminari i la vida religiosa i vocacions de bons pares i mares de família.

Eucaristia d'obertura de l'Any de la Fe

També és interessant tenir cura de les homilies des del punt de vista doctrinal i amb do de llengües. Per a molts fidels la santa missa dominical, amb la corresponent homilia, és l'única ocasió d’escoltar el missatge de Crist. Amb un compromís sempre renovat, la predicació serà molt més eficaç, sobretot si s’adreça a la pròpia ànima de qui predica: si es viu allò que es diu i es predica el que es viu.

* La traducció publicada no té caràcter oficial.