Representacions de La Passió a Catalunya

La primera va ser la de Cervera, però les més conegudes són les d'Esparreguera i d'Olesa de Montserrat. Aquí teniu el calendari i el mapa de les tradicionals representacions de la Passió a Catalunya.

Opus Dei - Representacions de La Passió a Catalunya

Setmana Santa és temps de passions, representacions teatrals populars dels darrers dies que Jesús va passar a la terra. Cervera és la localitat d'on data la representació més antiga d'Europa, del 1481. També són molt conegudes la passió d'Esparreguera, amb més de 400 anys, i la d'Olesa de Montserrat.

Les passions són l'evolució de les representacions teatrals medievals conegudes com a "Misteris", que arreu d'Europa recreaven passatges bíblics de la vida de Crist, la Mare de Déu o d'algun sant; primer en llatí i després en la llengua de cada indret.

Aquest és el calendari d'algunes de les passions, segons el centre d'estudis Passionarium que les estudia i dóna a conèixer.