Què és una novena?

S'acosta la festa de la Immaculada Concepció, el proper 8 de desembre, un dels moments en què és habitual fer una novena. Però què és aquesta pràctica de pietat? Quin origen té? Quines hi ha?

Què és?

Fer una novena és pregar durant nou dies per alguna intenció o/i per preparar-se per una festa gran. Poden ser dies consecutius, però també nou vegades un mateix dia o nou divendres, per exemple.

Quin origen té?

Després del dijous de l'ascensió de Jesucrist comença la primera novena. Va ser el temps de pregària perseverant que van viure Maria i els apòstols en el Cenacle de Jerusalem a l'espera de la vinguda de l'Esperit Sant, en la festa de la Pentecosta.

Quines hi ha?

N'hi ha moltes, i cadascú pot fer les que consideri oportú. Destaca la de la Immaculada Concepció, els dies anteriors a la festivitat del 8 de desembre, fent el rosari, una estona de pregària, o assistint a l'eucaristia, per exemple. Hi ha moltes més mostres d'aquesta devoció popular, com les novenes a altres advocacions marianes o a l'Esperit Sant.

Als sants també?

I tant que es pot buscar la intercessió dels sants, i això es pot fer amb una novena. Per exemple, a sant Josepmaria es pot fer resant l'estampa nou dies consecutius, amb documents preparats com el del treball i la família, o el que cadascú consideri.

Novena Immaculada Concepció en mp4