Què és una novena?

S'acosta la festa de la Immaculada Concepció, el proper 8 de desembre, un dels moments en què és habitual fer una novena. Però què és aquesta pràctica de pietat? Quin orígen té? Quines hi ha?

Opus Dei - Què és una novena?

Què és?

Fer una novena és pregar durant nou dies per alguna intenció o/i per preparar-se per una festa gran. Poden ser dies consecutius, però també nou vegades un mateix dia o nou divendres, per exemple.

Quin origen té?

Després del dijous de l'ascensió de Jesucrist comença la primera novena. Va ser el temps de pregària perseverant que van viure Maria i els apòstols en el Cenacle de Jerusalem a l'espera de la vinguda de l'Esperit Sant, en la festa de la Pentecosta.

Quines hi ha?

N'hi ha moltes, i cadascú pot fer les que consideri oportú. Destaca la de la Immaculada Concepció, els dies anteriors a la festivitat del 8 de desembre, fent el rosari, una estona de pregària, o assistint a l'eucaristia, per exemple. Hi ha moltes més mostres d'aquesta devoció popular, com les novenes a altres advocacions marianes o a l'Esperit Sant.

Als sants també?

I tant que es pot buscar la intercessió dels sants, i això es pot fer amb una novena. Per exemple, a sant Josepmaria es pot fer resant l'estampa nou dies consecutius, amb documents preparats com el del treball i la família, o el que cadascú consideri.