Nomenaments del vicari auxiliar i el vicari general

El prelat de l'Opus Dei ha nomenat Mons. Fernando Ocáriz com a vicari auxiliar i Mons. Mariano Fazio com a vicari general de la prelatura de l'Opus Dei.

Segons la possibilitat prevista als Estatuts de la Prelatura, el prelat de l'Opus Dei, Mons. Xavier Echevarría, ha nomenat Mons. Fernando Ocáriz (nascut a París el 27 d'octubre de 1944) vicari auxiliar, amb la potestat executiva necessària pel govern de la Prelatura, incloent les competències reservades al prelat, excepte aquelles que requereixen l'exercici de l'ordre episcopal. La figura del vicari auxiliar està establerta pel dret, als números 134 §1 i 135 del Codex iuris particularis Operis Dei, que fou promulgat per sant Joan Pau II amb la Constitució Apostòlica Ut sit, el 28 de novembre de 1982 (més informació: El vicari auxiliar en el dret de l'Església per a la Prelatura).

En el decret del nomenament, datat el 9 de desembre, el prelat exposa que "l'extensió de la tasca apostòlica de la Prelatura i el creixement del número de circumscripcions regionals, de centres i de labors que tenen l'atenció pastoral confiada a l'Opus Dei han comportat un increment del treball de govern que correspon al prelat". Per això —afegeix— "tenint en compte també la meva edat, veig convenient procedir al nomenament d'un vicari auxiliar".

Per a substituir Mons. Fernando Ocáriz en el càrrec de vicari general de la Prelatura, Mons. Xavier Echevarría ha nomenat —amb el vot deliberatiu del seu Consell General— Mons. Mariano Fazio, fins ara vicari de l'Opus Dei a Argentina, Paraguai i Bolívia. Mons. Fazio va néixer a Buenos Aires el 25 d'abril de 1960.

En comunicar aquests nomenaments, el prelat ha demanat als fidels de l'Opus Dei, i a totes les persones que participen en les activitats pastorals de la Prelatura, oracions per a donar un renovat dinamisme apostòlic a la tasca de l'Opus Dei, al servei de l'Església i de totes les ànimes.

Més informació: