Missatge del prelat (10 d'agost de 2021)

El Prelat de l’Opus Dei ens convida a acompanyar-lo en la seva oració pel cinquantè aniversari de la seva ordenació sacerdotal

Estimadíssims, que Jesús em guardi les filles i els fills!

El proper dia 15, solemnitat de l’Assumpció de Nostra Senyora, es complirà el cinquantè aniversari de la meva ordenació sacerdotal. Tot i que tots els dies són adequats per dirigir al Senyor aquella oració que vam aprendre del beat Àlvar —«gràcies, perdó, ajuda’m més»—, hi ha moments, com aquest aniversari, en què aquestes paraules adquireixen una ressonància especial i més intensa en l’ànima.

Acompanyeu-me amb la vostra oració en la meva acció de gràcies i en la meva petició de perdó i d’ajuda. Esteneu la vostra oració també als altres vint-i-vuit numeraris que aquell dia van rebre l’ordenació —sis dels quals ja són al cel— i a tots els sacerdots a l’Església.

Als qui havíem de rebre l’ordenació aquell 15 d’agost del 1971, el nostre Pare ens va escriure una carta en què, entre altres coses, ens deia: «Us ordenareu, fills meus, per administrar els sagraments i per predicar la Paraula de Déu. Especialment el sagrament de la Penitència ha de ser per a vosaltres passió dominant: haureu de dedicar moltes hores a administrar-lo al confessionari, mitjançant la confessió auricular, apressats en la vostra caritat per l’amor misericordiós de Jesús, reproduint en vosaltres d’aquesta manera la imatge divina del Bon Pastor, que busca una a una les ovelles».

Acudim a la intercessió de sant Josepmaria perquè això sigui sempre una realitat en tots els sacerdots. Recordem també que tots, dones i homes, amb ànima sacerdotal, malgrat les nostres limitacions i defectes, podem ser «mediadors en Crist Jesús, per portar a Déu totes les coses i perquè la gràcia divina ho vivifiqui tot», com escrivia el nostre Pare. I, com sempre, acudim també a l’ajuda materna de santa Maria.

Amb tot l’afecte us beneeix

el vostre Pare

Milà, 7 d’agost de 2021