L'hora dels valents. Meditació de sant Rafael (04.04.20)

Anem publicant, en format àudio, algunes meditacions predicades per preveres, que ajudin a enfortir la vida d'oració.

Opus Dei - L'hora dels valents. Meditació de sant Rafael (04.04.20)

Escolta la meditació "L'hora dels valents" (04.04.20)

És temps d'evitar les queixes i de preocupar-nos i de resar per tantes persones que ho necessiten. Demà, amb el Diumenge de Rams, comença la Setmana Santa a la qual podem contemplar —amb l'ajuda de l'Evangeli i de la nostra imaginació— com es va lliurar Jesucrist per nosaltres.

De la mateixa manera que ara ens adonem que no és el mateix un metge més que un menys —per les apressants necessitats de tants malalts—, podem entendre que qualsevol de nosaltres és imprescindible: tots tenim un paper protagonista, una missió. Podem ser mediadors davant Déu pregant i treballant pels altres, amb la valentia de Marcia que, amb el seu exemple i amistat, va portar a la seva amiga Junia a la trobada amb Jesucrist.


Escolta la meditació "La pregunta més encertada" (28.03.20)

"Hi havia un malalt que es deia Llàtzer de Betània, al poble de Maria i de la seva germana Marta". Així comença l'evangeli de demà, 5è diumenge de Quaresma, en què Jesús ens ensenya a confiar en Ell encara que de vegades sembli que no atén les nostres peticions, també davant tot allò que ens succeeix durant la pandèmia del coronavirus."

"Jesucrist vol mostrar-nos quina és l'actitud; no demanar tant pel per què sinó per a què. I que, d'aquesta manera, confiem en Ell i ens esforcem per acollir, amb detalls de servei i afecte les nostres cases, amb la pregària i els petits sacrificis."


Escolta la meditació "Que vegi amb els teus ulls, Crist meu" (21.03.20)

El cec de naixement protagonitza l'evangeli del diumenge 4t de Quaresma. Una escena en què Crist, no només li fa recobrar la visió sinó que també el mena a acceptar-lo com el Salvador.

La llum de Jesús pot il·luminar el nostre cor. Ens portarà a mirar els problemes i dificultats amb els seus ulls, a percebre aquesta situació de quarantena com una ocasió per a créixer en santedat, com una oportunitat per a acceptar i comprendre els altres, fins i tot amb bon humor.


Escolta la meditació "La clau del teu cor" (14.03.20)

Créixer cap a dins. Aquestes setmanes són una oportunitat per a tractar Jesucrist amb intimitat més gran, per a contemplar-lo en les pàgines de l'Evangeli.

Com en aquest temps es reduiran les activitats formatives als centres de l'Opus Dei, oferim aquesta meditació, en la qual el prevere utilitza les circumstàncies en què ens trobem —lleugerament similars al període d'aïllament de sant Josepmaria amb un grup de persones de l'Obra, el 1937, durant la Guerra Civil Espanyola—, i l'evangeli de diumenge per proposar uns punts de conversa amb el Senyor.


Què és una meditació de Sant Rafael?

És un mitjà o eina que desenvolupa l'Opus Dei per a la formació dels joves.

A cada centre de Sant Rafael s'organitza almenys una meditació setmanal predicada pel sacerdot: una estona de pregària a partir d'un text de l'Evangeli, de la litúrgia del dia, etc. La pregària és una exigència de la vida cristiana: "El contacte viu amb Crist és l'ajuda decisiva per continuar en el camí recte [...]. Qui resa no perd el temps, encara que tot faci pensar en una situació d'emergència i sembli impulsar només a l'acció". Per això, la pedagogia de l'art de la pregària serà sempre una prioritat educativa en l'obra de Sant Rafael.

Si és possible, la meditació se sol tenir els dissabtes, dia tradicionalment dedicat a la Mare de Déu, com a manifestació d'amor a Maria. Normalment, la meditació va seguida de l'exposició i benedicció amb el Santíssim Sagrament i del cant de la Salve o d'una altra antífona mariana, segons el temps litúrgic. És una expressió més del lloc central que ocupa l'Eucaristia en l'Església.