Meditació del vicari de Catalunya sobre la Pasqua

Meditació predicada per Mn. Ignasi Font —vicari de l'Opus Dei a Catalunya i Andorra— amb motiu de la Pasqua.

Meditació en català

Meditación en castellano