Maria, inspiració per a totes les mares del món

"Una bona mare no només acompanya els nens en el creixement, sense evitar-los els problemes, els desafiaments de la vida, una bona mare ajuda a prendre les decisions definitives amb llibertat", va dir el papa Francesc dissabte a la basílica de Santa Maria la Major.

Els agraeixo que avui hagin vingut a resar a la Verge, la Mare, a la Salus Populi Romani. Aquesta tarda som aquí davant Maria. Hem resat sota la seva guia maternal perquè ens condueixi a estar cada vegada més units al seu fill Jesús, li hem portat les nostres alegries i els nostres sofriments, les nostres esperances i les nostres dificultats, l'hem invocat amb la bella advocació de Salus Populi Romani, demanant per a tots nosaltres, per a Roma i per al món que ens doni salut. Sí, perquè Maria ens dóna la salut, és la nostra salut.

Jesucrist, amb la passió, mort i resurrecció, ens porta la salvació, ens dóna la gràcia i l'alegria de ser fills de Déu, d’anomenar-lo de veritat amb el nom de pare. Maria és mare i una mare es preocupa sobretot per la salut dels fills, sap cuidar sempre amb amor gran i tendre. La Mare de Déu custòdia la nostra salut. Què vol dir això? Penso sobretot en tres aspectes: ens ajuda a créixer, a afrontar la vida, a ser lliures.

Foto: News.va

1. Una mare ajuda els fills a créixer i vol que creixin bé, per això els educa a no cedir a la mandra -que també es deriva d'un cert benestar- a no conformar-se amb una vida còmoda que s'acontenta només amb tenir algunes coses. La mare té cura dels fills perquè creixin més i més, creixin forts, capaços d'assumir responsabilitats, d'assumir compromisos en la vida, a tendir cap a grans ideals.

L'Evangeli de sant Lluc diu que, en la família de Natzaret, Jesús " creixia i s'enfortia, ple d'enteniment; i Déu li havia donat el seu favor " ( Lc 2, 40). La Mare de Déu fa precisament això amb nosaltres, ens ajuda a créixer humanament i en la fe, a ser forts i a no cedir a la temptació de ser homes i cristians d'una manera superficial, sinó a viure amb responsabilitat, a tendir cada vegada més allò més alt.

2. Una mare també pensa en la salut dels fills, educant-los per a afrontar les dificultats de la vida. Ser mare no s’estudia, no es tracta de cuidar la salut evitant els problemes, com si la vida fos una autopista sense obstacles. La mare ajuda els fills a mirar amb realisme els problemes de la vida i a no perdre-s'hi, a afrontar-los amb valentia, per tal de no esdevenir febles, i saber-los superar, en un sa equilibri que una mare "sent" entre les àrees de seguretat i les zones de risc. I això una mare sap fer-ho. Porta el fill no sempre pel camí segur, perquè d'aquesta manera no pot créixer. Però tampoc l’apropa al risc, perquè és perillós. Una mare sap equilibrar aquestes coses.

Foto: News.va

Una vida sense reptes no existeix i un noi o una noia que no sàpiga afrontar-los posant-se en joc, no té columna vertebral! Recordem la paràbola del bon samarità: Jesús no proposa la conducta del sacerdot i del levita, que eviten socórrer l'home que havia caigut en mans de lladres, sinó la del samarità que veu la situació d'aquest home i l'afronta d'una manera concreta. Maria ha viscut molts moments no fàcils en la seva vida, des del naixement de Jesús, quan per a ells " no havien trobat cap lloc on hostatjar-se " ( Lc 2, 7), fins al Calvari (cf. Jn 19, 25).

"El Senyor ens confia en les mans plenes d'amor i de tendresa de la mare"

I com una bona mare és a prop nostre, perquè mai perdem el valor davant les adversitats de la vida, davant la nostra debilitat, davant dels nostres pecats: ens dóna força, ens mostra el camí del seu Fill. Jesús a la creu li diu a Maria, indicant a Joan: "Dona, aquí tens el teu fill!" i a Joan: "Aquí tens la teva mare" (cf. Jn 19, 26-27). En aquest deixeble tots hi som representats: el Senyor ens confia en les mans plenes d'amor i de tendresa de la mare, perquè sentim que ens sosté en afrontar i vèncer les dificultats del nostre camí humà i cristià. No tenir por de les dificultats. Afrontar-les amb l'ajuda de la mare.

3. Un últim aspecte: una bona mare no només acompanya els nens en el creixement, sense evitar els problemes, els desafiaments de la vida, una bona mare ajuda també a prendre les decisions definitives amb llibertat. Això no és fàcil. Però una mare sap fer-ho, en aquest moment en què regna la filosofia de les coses efímeres.

Foto: News.va

Però, què significa llibertat? No és fer tot allò que un vol, deixar-se dominar per les passions, passar d'una experiència a una altra sense discerniment, seguir les modes del moment. Llibertat no vol dir, per dir-ho d’aquesta manera, tirar per la finestra tot el que no ens agrada. La llibertat se'ns dóna perquè sapiguem optar per les coses bones a la vida! Maria com a bona mare ens educa a ser, com ella, capaços de prendre decisions definitives, amb aquella llibertat plena amb la qual va respondre "sí" al pla de Déu per a la seva vida (cf. Lc 1, 38).

"No tinguem por dels compromisos definitius, dels compromisos que involucren i abasten tota la vida!"

Estimats germans i germanes, que difícil que és, en el nostre temps, prendre decisions definitives! Ens sedueix l’efímer. Som víctimes d'una tendència que ens empeny a l'efímer ; com si volguéssim romandre adolescents per a tota la vida! No tinguem por dels compromisos definitius, dels compromisos que involucren i abasten tota la vida! D'aquesta manera, la nostra vida serà fecunda! I això és llibertat! Tenir el coratge de prendre decisions amb grandesa.

Tota l'existència de Maria és un himne a la vida, un himne d'amor a la vida. Ha engendrat Jesús en la carn i ha acompanyat el naixement de l'Església en el Calvari i el Cenacle. La Salus Populi Romani és la mare que ens dóna la salut en el creixement, per afrontar i superar els problemes, que ens ajuda a fer-nos lliures per a les opcions definitives, la mare que ens ensenya a ser fecunds, a estar oberts a la vida i a ser cada vegada més fecunds en el bé, en l'alegria, en l'esperança, a no perdre mai l'esperança, a donar vida als altres, vida física i espiritual.

Foto: News.va

És el que et demanem aquesta tarda, Oh Maria, Salus Populi Romani, per al poble de Roma, per a tots nosaltres: doneu-nos la salut que només vos podeu donar, per ser sempre signes i instruments de vida!

Traducció pròpia de la versió en castellà publicada per News.va