«La centralitat de Jesucrist en la formació i la vida del prevere»

Els dies 25 i 26 de gener se celebraran les 57enes Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura amb el títol «Jesucrist, al centre. La centralitat de Jesucrist en la formació i la vida del prevere». Es podran seguir telemàticament i de manera presencial.

[Web de les Jornades] · [Programa en PDF]

Les Jornades de Qüestions Pastorals, organitzades pel Centre Sacerdotal Rosselló, tindran lloc al saló d’actes de l’Oratori de Santa Maria de Bonaigua (Barcelona). Es podran seguir tant telemàticament pel canal de Youtube com presencialment.

L'eix vertebrador de les quatre ponències previstes en el programa és la idea de centralitat de Jesucrist; la configuració amb Crist de tot cristià i en especial del sacerdot.

El dimarts 25 de gener estan programades dues ponències: «Primacia i atracció de Crist en el món d’avui», amb Armand Puig; i «Crist, centre del missatge moral cristià», amb Joan Costa.

Les ponències del dimecres 26: «Per a mi, el viure és Crist» (Flp 1, 21), amb Lluc Buch; «Els mateixos sentiments de Crist Jesús» (Flp 2, 5), amb Julio Diéguez.

Les Jornades

Des del 1965 es duen a terme les Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura. Volen ser una actualització teològica i pastoral, i un espai de debat sobre fenòmens, esdeveniments o realitats que estan d’actualitat en les converses del carrer i a l’opinió pública, i sobre les quals l’Església té alguna cosa a aportar.

El Centre Sacerdotal Rosselló

És una entitat promoguda per la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, una associació intrínsecament unida a l’Opus Dei que ofereix als sacerdots de les esglésies diocesanes un ajut espiritual que els estimuli en la seva tasca sacerdotal, en la unió al seu bisbe i en la comunió amb els seus germans en el sacerdoci.

Més informació

Web de les Jornades Castelldaura

Per a inscripcions us podeu dirigir als organitzadors, al Centre Sacerdotal Rosselló, situat al C/ Rosselló, 192 pral. 08008 Barcelona, amb el telèfon 606 757 994 i el correu electrònic centresacerdotalrossello@gmail.com.