El Papa institueix la Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran

El Papa Francesc ha instituït la Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran, que se celebrarà cada any a tota l'Església el quart diumenge de juliol, prop de la festa de sant Joaquim i santa Anna, els "avis" de Jesús.

Opus Dei - El Papa institueix la Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran

"Demà passat, 2 de febrer, celebrarem la festa de la Presentació de Jesús al Temple, quan Simeó i Anna, dos ancians, il·luminats per l'Esperit Sant, van reconèixer Jesús com el Messies", va dir el Sant Pare a l'Àngelus del diumenge passat.

"L'Esperit Sant suscita encara avui a la gent gran pensaments i paraules de saviesa: la seva veu és preciosa perquè canta les lloances de Déu i guarda les arrels dels pobles.

Ens recorden que la vellesa és un present i que els avis són la baula entre les generacions, per transmetre als joves experiències de vida i de fe.

Sovint oblidem els avis i aquesta riquesa de preservar les arrels i transmetre-les. Per això, he decidit instituir la Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran, que se celebrarà cada any a tota l'Església el quart diumenge de juliol, prop de la festa de sant Joaquim i santa Anna, els "avis" de Jesús.

És important que els avis estiguin amb els nets i que els nets es trobin amb els avis, perquè —com diu el profeta Joel— els avis somiaran enfront dels seus nets, tindran il·lusions [grans desitjos], i els joves, prenent forces dels seus avis, aniran endavant, profetitzaran. I precisament el 2 de febrer és la festa de la trobada d'avis amb nets."