Pels malalts terminals

El vídeo del Papa de febrer, mes en què l'Església celebra la Jornada Mundial del Malalt, fa una crida perquè els malalts terminals “rebin sempre les cures i l'acompanyament necessaris, tant des del punt de vista mèdic com humà”. El Papa remarca també el “paper decisiu” de les famílies, que “no poden quedar-se soles”.

Preguem perquè els malalts terminals i les seves famílies rebin sempre les cures i l'acompanyament necessaris, tant des del punt de vista mèdic com humà.

Papa Francesc – Febrer del 2024


Hi ha dues paraules que, quan alguns parlen de malalties terminals, les confonen: incurable i in-cuidable. I no són el mateix.

Fins i tot quan hi hagi poques possibilitats de curació, tots els malalts tenen dret a l'acompanyament mèdic, a l'acompanyament psicològic, a l'acompanyament espiritual, a l'acompanyament humà.

De vegades no poden parlar, de vegades pensem que no ens coneixen, però si els prenem la mà entenem que estan en sintonia.

No sempre s'aconsegueix la guarició. Però sempre podem cuidar el malalt, acariciar el malalt.

Sant Joan Pau II deia que “guarir si és possible, tenir cura sempre”.

I aquí és on entren les cures pal·liatives, que garanteixen al pacient no només l'atenció mèdica, sinó també un acompanyament humà i proper.

Les famílies no es poden quedar soles en aquests moments difícils.

El seu paper és decisiu. Han de tenir els mitjans adequats per desenvolupar el suport físic, el suport espiritual, el suport social.

Preguem perquè els malalts terminals i les seves famílies rebin sempre les cures i l'acompanyament necessaris, tant des del punt de vista mèdic com humà.

El vídeo del Papa és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, que difon les intencions mensuals del Papa. Es publica cada mes al Youtube.

►Vídeos anteriors