L'Església en camí

Com a intenció de pregària per al mes d'agost, el Papa Francesc ens convida a pregar per l'Església "perquè rebi de l'Esperit Sant la gràcia i la força per reformar-se a la llum de l'Evangeli".

Intenció del mes d'agost de 2021

Preguem per l'Església, perquè rebi de l'Esperit Sant la gràcia i la força per reformar-se a la llum de l'Evangeli.

Papa Francesc - agost 2021

La vocació pròpia de l'Església és evangelitzar, que no és fer proselitisme, no. La vocació és evangelitzar, més encara, la identitat de l'Església és evangelitzar.

Només podrem renovar l'Església des del discerniment de la voluntat de Déu en la vida diària. I emprenent una transformació guiats per l'Esperit Sant. La nostra mateixa reforma com a persones, aquesta és la transformació. Deixar que l'Esperit Sant, que és el do de Déu en els nostres cors, ens recordi allò que Jesús va ensenyar i ens ajudi a posar-ho en pràctica.

Comencem reformant l'Església amb una reforma de nosaltres mateixos. Sense idees prefabricades, sense prejudicis ideològics, sense rigideses sinó avançant a partir d'una experiència espiritual, una experiència de pregària, una experiència de caritat, una experiència de servei.

Somio amb una opció encara més missionera, que surti a la trobada de l'altre sense proselitisme i que transformi totes les seves estructures per a l'evangelització del món actual.

Recordem que l'Església sempre té dificultats, sempre té crisi, perquè està viva. Les coses vives entren en crisi. Només els morts no entren en crisi.
Preguem per l'Església, perquè rebi de l'Esperit Sant la gràcia i la força per reformar-se a la llum de l'Evangeli.

El vídeo del Papa és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, que difon les intencions mensuals del Papa. Es publica cada mes al Youtube.

►Vídeos anteriors