Llibre electrònic sobre vida de família: “Fer del centre una llar"

«Si us estimeu, deia sant Josepmaria, cadascuna de les nostres cases serà la llar que jo he vist»: llars cristianes, llocs on cadascú i cadascuna vol viure i desviure's pels altres. Llibre breu sobre algunes reflexions sobre la vida de família als centres de l'Obra.

ePub ► «Fer del centre una llar»

PDF ► «Fer del centre una llar»


Si us estimeu, deia sant Josepmaria, cadascuna de les nostres cases serà la llar que jo he vist, el que jo vull que hi hagi a cada un dels nostres racons». Aquestes pàgines volen explorar el repte condensat en aquestes poques paraules, que fan referència concretament als centres de l'Obra: llars cristianes, llocs on cadascú i cadascuna vol viure i desviure's pels altres.

Com l'Evangeli, aquest desafiament es troba als antípodes de tota forma d'individualisme. I, com l'Evangeli també, requereix un redescobriment, una conversió permanent. D'aquí la necessitat de reflexionar sobre les maneres en què la vida de família es pot adormir, i d'identificar pistes d'acció per despertar-la. Aquest text, publicat ja anteriorment en dos lliuraments, es proposa de nou als lectors en aquest ebook, sense cap altre canvi que una divisió en tres parts, per facilitar-ne la lectura i la meditació. Si efectivament ajuda a respondre d'una manera renovada al desafiament de fer família als centres de l'Obra, haurà acomplert sobradament el propòsit.