Exhortació apostòlica: "Estimada Amazònia"

El Papa Francesc ha compartit amb la seva exhortació postsinodal quatre grans somnis basats en una ecologia integral i que obren nous camins evangelitzadors.

Opus Dei - Exhortació apostòlica: "Estimada Amazònia"Foto: Vatican news


Text íntegre en castellà de l'Exhortació apostòlica post-sinodal: "Querida Amazonia"


El Papa Francesc ha signat la cinquena exhortació apostòlica postsinodal del seu pontificat. Després d'Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, Gaudete et Exultate i Christus vivit arriba "Estimada Amazònia". Altres documents signats pel Sant Pare són les encícliques Laudato Si' i Lumen Fidei.

"Amb aquesta Exhortació —comença dient el Sant Pare vull expressar les ressonàncies que ha provocat en mi aquest camí de diàleg i discerniment.(...) Només desitjo aportar un breu marc de reflexió que encarni en la realitat amazònica una síntesi d'algunes grans preocupacions que ja vaig expressar en els meus documents anteriors i que ajudi i orienti a una harmoniosa, creativa i fructífera recepció de tot el camí sinodal". I tot seguit el Papa Francesc comparteix "grans somnis":

Somio amb una Amazònia que lluiti pels drets dels més pobres, dels pobles originaris, dels últims, on la seva veu sigui escoltada i la seva dignitat sigui promoguda.

Somio amb una Amazònia que preservi aquesta riquesa cultural que la destaca, on brilla de maneres tan diverses la bellesa humana.

Somio amb una Amazònia que custodiï gelosament l'aclaparadora bellesa natural que l'engalana, la vida desbordant que omple els seus rius i les seves selves.

Somio comunitats cristianes capaces de lliurar-se i d'encarnar-se en l'Amazònia, fins al punt de regalar a l'Església nous rostres amb trets amazònics.

L'Arquebisbat de Tarragona n'ha fet un extracte en trenta cites, de la nova Exhortació apostòlica postsinodal del Sant Pare Francesc publicada el dimecres dia 12 de febrer de 2020. L'índex del document consta d'una introducció, quatre capítols: primer, un somni social, segon, un somni cultural, tercer, un somni ecològic, quart, un somni eclesial, i finalment una conclusió on convida a alçar la mirada amb una oració a la Mare de Déu que "es manifesta a l'Amazònia de diferents maneres".

"El document, segons informava el servei de notícies del Vaticà, traça nous camins d'evangelització i cura de l'ambient i dels pobres. Francesc desitja un nou impuls missioner i encoratja el paper dels laics en les comunitats eclesials".