“El testimoni és el cor vital de l’evangelització”

Al voltant d’un centenar de preveres han participat en les 59es Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura que s’han celebrat aquest 16 i 17 de gener. En elles s’ha reflexionat sobre el valor del testimoni en la societat d’avui. L'adhesió a Crist i l'experiència personal de trobada amb Déu s’han destacat com a elements fonamentals del testimoniatge.

Mons. David Abadías, bisbe auxiliar de l’arquebisbat de Barcelona, ha parlat del testimoniatge en la història. Ha defensat la tesi que quan es parla de testimoniatge “no existeix una evolució en la història del que podem dir testimoni cristià; no hi ha cap diferència entre el testimoni del segle I i el del segle XXI, en el que és essencial, són el mateix.” Ha definit el testimoni com “el cor vital de l’evangelització, al llarg de tots els segles continuem fent el mateix, amb les nostres paraules i obres portem el missatge, l’anunci del Crist”. En aquest procés és fonamental l’experiència personal de trobada en Crist.

La Loles Freixa ha compartit la seva vivència del maig del 68 de la qual se sent “culpable de ser-ne agent activa i responsable del mal que vam fer, per la qual cosa demano perdó donat que alguns es van preservar de la influència, molts no”. La seva inquietud intel·lectual la va portar a una cerca de la veritat. Com a lectora voraç reconeix que “va fer-me molt bé tot el que vaig llegir, els clàssics, autors cristians... perquè vaig descobrir la presència de Déu en la història, fins que vaig arribar a la Bíblia, que per a mi va ser un gran redescobriment”. Així, a poc a poc, va anar atansant-se de nou a la fe fins a sentir que “ja no estava tan sols en la ment de Déu sinó que estava al seu cor, i va ser com passar de la mort a la vida.”

Yih-Teen Lee, també ha donat el seu testimoni de conversió en una videoconferència des de Taiwan. Actualment és professor de l’IESE Business School. La seva família és de tradició budista. La seva inquietud el va portar a viatjar a Europa per fer un doctorat, concretament a Suïssa, on va tenir els primers contactes amb el cristianisme, descobrint “que la fe cristiana és molt important en la cultura europea”. S’acostà a la Bíblia, més con especialista en cultures que no per fe, i en un moment donat s’adonà que “la fe és un do de Déu i sense la gràcia no puc fer res”. D’allí va anar a Barcelona a l’IESE com a professor i va contactar amb “col·legues, que són catòlics i que desprenen alguna cosa especial, com una llum, i vaig descobrir la capacitat de la fe catòlica de transformar una persona per dins amb profunditat”.

L’adhesió a Jesucrist és fonamental per donar testimoniatge cristià. A través d’aquesta idea han vehiculat totes les intervencions de les 59es Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura perquè com va dir Yoshua Carrillo el primer dia de les jornades “l'únic testimoni important és el de Crist reflectit en les persones”.

El Centre Sacerdotal Rosselló

L’organitzador de l’activitat és el Centre Sacerdotal Rosselló. És una entitat promoguda per la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, una associació intrínsecament unida a l’Opus Dei. Ofereix als sacerdots de les esglésies diocesanes un ajut espiritual que els estimuli en la seva tasca sacerdotal, en la unió al seu bisbe i en la comunió amb els seus germans en el sacerdoci.

Web de les Jornades Castelldaura 2024