El Pas dels Pirineus (I)

En el Diccionari de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer, editat per Monte Carmelo en castellà, entre les veus que s'ofereixen trobem el "Pas dels Pirineus". S'hi explica, en 4 parts, la travessia del sant a través dels Pirineus l'any 1937. N'oferim la primera.

Pas dels Pirineus

A la biografia de sant Josepmaria, s'anomena "pas dels Pirineus" a la travessia que va fer juntament amb un grup d'expedicionaris a través dels Pirineus ─serralada que s'eleva en tota la seva longitud entre Espanya i França tancant completament l'ample istme que enllaça la resta d'Europa amb la Península Ibèrica─, quan van escapar de la persecució religiosa que esdevenia a la zona republicana d'Espanya, amb l'objectiu d'arribar a l'altra zona i poder exercir lliurement la missió sacerdotal. El pas va tenir lloc entre el 8 d'octubre i el 10 de desembre de 1937.

1.Els expedicionaris

Davant la situació d'impossibilitat de desenvolupar a Madrid una mínima vida cristiana en llibertat, alguns dels primers membres de l'Opus Dei van començar a traçar un pla per deixar Madrid i passar a l'anomenada "zona nacional", on es podria pensar en reorganitzar i impulsar la tasca apostòlica. Aquest pla va quedar concretat així: sant Josepmaria, José María Albareda, Juan Jiménez Vargas, Manuel Sainz de los Terreros i Tomàs Alvira mirarien d'arribar a València en cotxe el dia 8 d'octubre de 1937, per trobar-se amb Pedro Casciaro, Francisco Botella i Miquel Fisac. El programa es va realitzar com estava previst. Des de València, aquell mateix dia, van sortir cap a Barcelona, ciutat on van contractar els guies que els conduirien al sud de França; a Barcelona van romandre diverses jornades.

L'expedició de la qual sant Josepmaria va va formar part, la formaven quatre persones, tot i que pròpiament el grup que acompanyava sant Josepmaria l'integraven només les persones ja citades, totes elles membres o simpatitzants de l'incipient Opus Dei: José María Albareda Herrera, de trenta-cinc anys i professor d'institut a Madrid; Tomás Alvira Alvira, de trenta-un anys, llicenciat en Ciències i professor d'institut; Manuel Sainz de los Terreros Villacampa, de vint-i-nou anys i enginyer de Camins; Miguel Fisac Serna, de vint-i-quatre anys i estudiant d'Arquitectura; Juan Jiménez Vargas, de vint-i-quatre anys i doctor en Medicina; Francisco Botella Raduán, de vint-i-dos anys i estudiant de Matemàtiques i Arquitectura; i Pedro Casciaro Ramírez, de vint-i-dos anys i estudiant de Ciències Exactes.

Els fets queden recollits en un quadern que ells mateixos van anomenar Diari del Pas dels Pirineus, i que va ser redactat cada dia per una persona diferent del grup.

Alfred Llahí Segalàs


Bibliografia: AVP, II, pp. 184-225; Alfred Llahí - Jordi PIFERRER, Andorra: tierra de acogida, Madrid, Rialp, 2010; Manuel J. PELÁEZ, "Informes jurídicos y notas políticas sobre la situación política y jurídica de Andorra remitidos al Prefecto de los Pirineos Orientales (1881-1970) por el Ministerio de Asuntos Exteriores galo, por el Comisario extraordinario para los Valles de Andorra René Baulard y por Paul Ourliac (primera parte) ", Contribucions a las Ciencias Sociales, 7 (2010), revista digital; ID "Informes jurídicos y notas políticas sobre la situación política y jurídica de Andorra remitidos al Prefecto de los Pirineos Orientales (1881-1965) por el Ministerio de Asuntos Exteriores galo, por el Comisario extraordinario para los Valles de Andorra René Baulard (1933 y 1936-1940) y por otras autoridades y personalidades políticas y académicas (segunda parte)", Contribucions a las Ciencias Sociales, 8 (2010); Manuel J. PELÁEZ M - Ma. del Carmen AMAYA GALVÁN, "Informes jurídicos y notas políticas sobre la situación política y jurídica de Andorra remitidos al Prefecto de los Pirineos Orientales (1881-1965) por el Ministerio de Asuntos Exteriores galo, por el Comisario extraordinario para los Valles de Andorra René Baulard (1933 i 1936-1940) y por otras autoridades y personalidades políticas y académicas (tercera parte)", Contribucions a las Ciencias Sociales, 10 (2010); Jordi PIFERRER, Camí d'Andorra. D'Oliana a Andorra per camins de muntanya, Terrassa, Albada, 2004; Octavio Rico - Dámaso Ezpeleta, Travessant la nit. Sant Josepmaria Escrivà, tardor de 1937. El pas dels Pirineus, Terrasa, Albada, 2004.