El Papa convida a viure l'Any Família Amoris Laetitia

Amb motiu del 5è aniversari de la publicació de l'Exhortació Apostòlica 'Amoris Laetitia' sobre la bellesa i l'alegria de l'amor familiar, el Papa Francesc ha inaugurat l'Any Família Amoris Laetitia.

"Fa cinc anys es va promulgar l'exhortació apostòlica postsinodal Amoris laetitia sobre la bellesa i l'alegria de l'amor conjugal i familiar. En aquest aniversari he convidat a viure un any de relectura del document i de reflexió sobre el tema fins a la celebració de la X Jornada Mundial de les Famílies que, si Déu vol, tindrà lloc a Roma el 26 de juny de 2022". Són paraules del Papa Francesc, del 19 de març de 2021, Solemnitat de sant Josep, i inici de l'Any Família Amoris Laetitia.

El Sant Pare també ha afirmat que "en aquest temps de pandèmia, enmig de tantes dificultats tant psicològiques com econòmiques i sanitàries, tot això ha resultat evident: els llaços familiars han estat i segueixen essent molt provats, però al mateix temps continuen essent el punt de referència més ferm, el suport més fort, la salvaguarda insubstituïble per a l'estabilitat de tota la comunitat humana i social". Per això, anima a defendre la família de tot allò que comprometi la seva bellesa.

Quan comença i quan acaba l'any dedicat a la família?

L'Any Familia Amoris Laetitia comença el 19 de març de 2021 i conclourà el 26 de juny de 2022 a la 10a trobada Mundial de les Famílies a Roma.

Objectius de l'"Any Família Amoris Laetitia"

1. Difondre el contingut de l'exhortació apostòlica "Amoris Laetitia", per "fer experimentar que l'Evangeli de la família és alegria que omple el cor i la vida sencera" (Amoris laetitia 200). Una família que descobreix i experimenta l'alegria de tenir un do i ser alhora un do per a l'Església i la societat, "pot arribar a ser una llum en la foscor del món" (Amoris laetitia 66). I el món d'avui necessita aquesta llum!

2. Anunciar que el sagrament del matrimoni és un do i té en si mateix una força transformadora de l'amor humà. Per això és necessari que els pastors i les famílies caminin junts en una corresponsabilitat i complementarietat pastoral, entre les diferents vocacions en l'Església (cf. Amoris laetitia 203).

3. Fer a les famílies protagonistes de la pastoral familiar. Per això es requereix "un esforç evangelitzador i catequètic dirigit a la família" (Amoris laetitia 200), ja que una família deixebla es converteix també en una família missionera.

4. Conscienciar els joves de la importància de la formació en la veritat de l'amor i el do de si mateixos, amb iniciatives dedicades a ells.

5. Ampliar la mirada i l'acció de la pastoral familiar perquè esdevingui transversal, per incloure els esposos, els nens, els joves, la gent gran i les situacions de fragilitat familiar.

+ Informació: web del Dicasteri per als laics, la família i la vida